Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 5. 3. 2019

knihy, skriptá, atlasy, mapy ... na predaj

Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 5. 3. 2019

Poslaťod klasik » Str Júl 28, 2010 11:26 am

.
Predám odborné knihy z matematiky, fyziky, chémie, biológie, astronómie, techniky ...

Vážnemu záujemcovi rád zašlem podrobnejšie informácie o knihách aj fotografie obsahu. Ponuka je priebežne stále aktuálna. V prípade záujmu prosím píšte odpovede len na mail: esklasik@gmail.com

Uprednostňujem osobný odber v Bratislave. Je ale možné knihy poslať aj poštou po platbe na účet, alebo na dobierku, podľa cenníku slovenskej pošty.
Ponuka platí aj pre záujemcov z Českej republike. Viem poslať balík za lacné poštovné aj do Čiech, a platba je možná aj v Kč na český účet.

Matematika:
10 kapitol z diferenciálního a integrálního počtu, K. Hruša, NČSAV (1954)
500 riešených slovných úloh z matematiky, Križalkovič, Cuninka, Šedivý, Alfa (1968)
500 riešených úloh z geometrie, Križalkovič, Cuninka, Šedivý, Alfa (1970)
777 matematických zábav a hračiek, Novoveský, Križalkovič, Lečko, SPN (1968)
800 riešených príkladov z vyššej matematiky, J. Marek, SVTL (1965)
Algebra, Demlová, Nagy, SNTL (1982)
Algebra, MacLane, Birkhoff, Alfa (1974)
Algebra, L. Procházka, Bican, Academia (1990)
Algebra a teoretická aritmetika 1 a 2, Blažek, Calda, SPN (1983, 1985)
Algebra a teoretická aritmetika 1 a 2, Katriňák, Gavalec, Alfa (1986)
Algebra, každý začátek je lehký, H. Kästner; P. Göthner, Mladá Fronta (1986)
Algebraická teorie automatů, Demlová, Koubek, SNTL (1990)
Algoritmizácia, J. Hvorecký, J. Kelemen, Alfa (1987)
Algoritmy a strojové řešení úloh, B. A. Trachtenbrot, NČSAV (1963)
Analytická a diferenciální geometrie, B. Budinský, SNTL (1983)
Analytická geometrie a lineární algebra, E. Peschl, SNTL (1971)
Analytická geometrie a nerovnosti, K. Havlíček, Mladá Fronta (1967)
Analytická geometrie lineárních útvarů, E. Kraemer, NČSAV (1954)
Analytická geometrie pro začátečníky, K. Šindelář, SNTL (1969)
Analýza v komplexním oboru, M. Šulista, SNTL (1982)
Analýza v reálném a komplexním oboru, W.Rudin, Academia (1977)
Aplikovaná algebra, Birkhoff, Bartee, Alfa (1981)
Aplikovaná funkcionálna analýza, V. Ďurikovič, Veda (1999)
Aproximace funkcí - Teorie a numerické metody, G. Meinardus, SNTL (1968)
Aritmetické hry a zábavy, K. Čupr, JČMF (1942)
Aritmetika a algebra pro pedagogické fakulty I. – Aritmetika, Hruša, Dlouhý, SPN (1978)
Aritmetika pro pedagogické instituty, Hruša a kol., SPN (1961)
Binární relace, J. Šrejder, SNTL (1978)
Bodové množiny, E. Čech, Academia (1974)
Booleova algebra, O. Odvárko, Mladá Fronta (1973)
Calculus infinitesimalis pars prima, P. Vopěnka, Práh (1996)
Co je a nač je vyšší matematika?, E. Čech, JČMF (1942)
Co víme o přirozených číslech, J. Sedláček, Mladá Fronta (1977)
Cvičení z matematiky, A. Prágerová, SNTL (1987)
Cvičenia a úlohy z operačnej analýzy, G. Desbazeille, Alfa (1971)
Cyklografie, L. Seifert, JČMF (1949)
Číselné soustavy, M. Mačát, SPN (1971)
Číslo a náuka o ňom, G. N. Berman, Práca (1950)
Človek a matematika, R. Fischer, G. Malle, SPN (1992)
Čo je teória hromadnej obsluhy?, Rozenberg, Prochorov, SVTL (1965)
Dějiny matematiky ve starověku, A. Kolman, Academia (1969)
Dějiny matematiky ve středověku, A. Juškevič, Academia (1978)
Desať kapitol z numerických, grafických a iných metód, O. Strečko, Alfa (1979)
Deset kapitol z diferenciálního a integrálního počtu , K. Hruša, NČSAV (1959)
Deskriptívna geometria v príkladoch, Macková a kol., SVTL (1959)
Deskriptivní geometrie I, Kadeřávek, Klíma, Kounovský, Přírodovědecké nakladatelství (1950)
Deskriptivní geometrie I, Menšík, Setzer, SNTL (1973)
Deskriptivní geometrie II, A. Urban, SNTL (1967)
Deskriptivní geometrie II, O. Setzer, SNTL (1980)
Deskriptivní geometrie, Příručka pro přípravu na vyskou školu, Menšík, Setzer, SNTL (1966)
Determinanty a matice, J. Chudý, SNTL (1971)
Determinanty a matice v theorii i v praxi I a II, V. Vodička, Přírodovědecké nakladatelství (1950)
Dialógy o matematike, A. Rényi, Alfa (1977)
Diferenciálne rovnice I - Obyčajné diferenciálne rovnice, J. Hronec, SAV (1956)
Diferenciální a integrální počet funkce více proměnných, R. Sikorski, Academia (1973)
Diferenciální geometrie křivek a ploch, B. Hostinský, JČMF (1942)
Diferenciální počet, R. Výborný, Academia (1966)
Diferenciální počet, Z. Horský, SNTL (1981)
Diferenciální počet funkcí více proměnných, K. Šindelář, SNTL (1972)
Diferenciální počet I a II Integrální počet I a II (84r), V. Jarník, Academia (1984)
Diferenciální počet pro začátečníky, K. Havlíček, SNTL (1965)
Diferenciální rovnice v komplexním oboru, V. Jarník, Academia (1975)
Druhý výlet do moderní matematiky, J. Vyšín, J. Kučerová, Mladá Fronta (1973)
Dynamické modely, A. Laščiak a kol., Alfa (1985)
Dynamické systémy, M. Medveď, Veda (1988)
Ekonometria, V. Garaj, I. Šujan, Alfa (1980)
Ekonomická štatistika, Kovačka a kol., Alfa (1986)
Elementární aritmetika, K. Hruša, Přírodovědecké vydavatelství (1953)
Elementární funkce, E. Čech, JČMF (1947)
Elementární funkce v teorii a praxi, Gál, Růžička, SNTL (1967)
Elementární geometrie III, J. Vyšín, Přírodovědecké nakladatelství (1952)
Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic, J. Nagy, SNTL (1978)
Elementárny úvod do modernej matematiky, V. Okrucký, SPN (1971)
Encyklopedie aplikované matematiky I a II, J. Nečas a kol., SNTL (1977)
Faktorová analýza a její zobecnění, P. Blahuš, SNTL (1985)
Finanční matematika pro každého, Radová, Dvořák, Málek, Grada (2007)
Finanční matematika pro každého příklady, Radová a kol., Grada (2008)
Formálne jazyky a automaty, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, Alfa (1978)
Fourierovy řady, Hardy, Rogosinski, SNTL (1971)
Fourierovy řady, Kufner, Kadlec, Academia (1969)
Fourierovy řady, Teorie pole, Analytické a speciální funkce, Laplaceova transformace, P. I. Romanovskij, SNTL (1964)
Fourierovy trigonometrické řady a metoda konečných prvků v komplexním oboru, Koukal, Křížek, Potůček, Academia (2002)
Funkce více proměnných, M. Krbálek, ČVUT (2017)
Funkcie komplexnej premennej, operátorový počet, teória stability, Aramanovič, Lunc, Eľsgoľc, Alfa (1973)
Funkcionální analýza a numerická matematika, L. Collatz, SNTL (1970)
Fuzzy množiny a jejich aplikace, V. Novák, SNTL (1990)
Geometria 1 a 2, Hejný, Zaťko, Kršňák, Šedivý, Božek, SPN (1985, 1987)
Geometrické hry a zábavy, K. Čupr, JČMF (1949)
Geometrie Hilbertova prostoru, A. Kufner, SNTL (1973)
Geometrie pro pedagogické fakulty I, Vyšín, Jucovič, Kůst, SPN (1965)
Geometrie trojúhelníka, Švrček, Vanžura, SNTL (1988)
Goniometrické funkce, Budinský, Šmakal, Mladá Fronta (1968)
Grafická korelační analýza, Egermayer, Janeček, SNTL (1968)
Grafy, J. Demel, SNTL (1989)
Grafy a ich aplikácie, J. Bosák, Alfa (1980)
Grafy a jejích aplikace, J. Demel, Academia (2002)
Grafy a jejich použití, J. Nečas, SNTL (1978)
Gramatiky a jazyky, Molnár, Češka, Melichar, Alfa (1987)
Grupy a svazy, L. Beran, SNTL (1974)
Grupy okruhy a zväzy, A. Legéň, Alfa (1980)
Hra a logika v 85 príkladoch, Bizám, Herceg, Alfa (1982)
Hry takmer matematické, Gatial, Hecht, Hejný, Mladá Fronta (1982)
Integrál, míra a derivace 1 a 2, Šilov, Gurevič, SNTL (1968, 1971)
Integrální počet, J. Nagy, E. Nováková, M. Vacek, SNTL (1984)
Integrální počet pro začátečníky, K. Havlíček, SNTL (1969)
Integrální transformace, J. Veit, SNTL (1979)
Integrálny počet a jeho aplikácie, Feťková, Olach, Žilinská un. (2000)
Integrály, J. Kopáček, Matfyzpress (2004)
Jak řešit rovnice a jejich soustavy, Jiří Jarník; Šisler, SNTL (1969)
Jak sestrojovat spojnicové nomogramy, Z. Opava, SNTL (1972)
Jak vyšetřujeme geometrická místa metodou souřadnic, M. Koman, Mladá Fronta (1966)
Jak vytváří statistika obrazy světa a života I, J. Janko, JČMF (1947)
Jaká je logická výstavba matematiky?, M. Katětov, JČMF (1946)
Kapitoly z obecné algebry, A.G.Kuroš, Academia (1968)
Kde je chyba?, W. Lietzmann, SVTL (1966)
Kombinatorická analýza v praxi, K. Čulík, V. Doležal, M. Fiedler, SNTL (1967)
Kombinatorická teória pravdepodobnosti, L. Kosmák, Alfa (1979)
Kombinatorické algoritmy, L. Kučera, SNTL (1983)
Kombinatorika, N. J. Vilenkin, SNTL (1977)
Kombinatorika v teorii a praxi, Úvod do teorie grafů, J.Sedláček, Academia (1964)
Kompendium statistického zpracování dat, Meloun, Militký, Academia (2006)
Komplexné čísla, J. Smída, SPN (1994)
Komplexní čísla a funkce, J. Jarník, Mladá Fronta (1967)
Komplexní čísla a konformní zobrazení, A. I. Markuševič, SNTL (1955)
Konec záhady hlavolamů, S. Vejmola, SPN (1989)
Kongruence, A. Apfelbeck, Mladá Fronta (1968)
Konstrukce omezenými prostředky a geometrické aproximace, V. Hruška, JČMF (1940)
Konštrukčná geometria, Piják, Šedivý, Grajcar, Zaťko, SPN (1985)
Konštruktívna geometria pre technikov, V. Medek, J. Zámožík, Alfa (1978)
Konvexní útvary, J. Vyšín, Mladá Fronta (1964)
Kosmické hlavolamy, Z. Nowak, SNTL (1976)
Kosoúhlé promítání, F. Veselý, JČMF (1949)
Kouzlo čísel, Křížek, Sommer, Šolcová, Academia (2009)
Kreslenie pomáha počítať, Ostrovskij, Kordemskij, Alfa (1966)
Kurs diferenciálních rovnic, V. V. Stěpanov, Přírodovědecké nakladatelství (1952)
Kvalifikační příručka technického kresliče, J. Kochman, Práce (1982)
Lebesgueova míra a integrál, Nagy, Nováková, Vacek, SNTL (1985)
Lineárna diferenciálna rovnica tretieho rádu, M. Greguš, Alfa (1981)
Lineárne programovanie - metódy a aplikácie, S.I.Gass, Alfa (1972)
Lineární algebra, L.Bican, SNTL (1979)
Lineární algebra, J. Bečvář, Matfyzpress (2005)
Lineární algebra, Havel, Holenda, SNTL (1984)
Lineární algebra a geometrie, L.Bican, Academia (2002)
Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace, Radhakrishna Rao, Academia (1978)
Logaritmické počítadlo, Daniel, Danielová, SVTL (1962)
Logické základy geometrie, V. Svitek, SPN (1969)
Logika prvého rádu, R. M. Smullyan, Alfa (1979)
Logika, algebry a grafy, Kolář, Štěpánková, Chytil, SNTL (1989)
Logika, automaty a algoritmy, Ajzerman a kol., Academia (1976)
Logika, neúplnost, složitost a nutnost, Švejdar, Academia (2002)
Malá encyklopédia matematiky , Šalát a kol., Obzor (1981)
Malý výlet do moderní matematiky, Koman, Vyšín, Mladá Fronta (1974)
Matematická analýza, G. J. Šilov, Alfa (1974)
Matematická analýza, Gillman, McDowell, SNTL (1983)
Matematická analýza 1, Ďurikovič, Gera, Alfa (1991)
Matematická analýza funkcií reálnej premennej, Švec, Šalát, Neubrunn, Alfa (1987)
Matematická analýza I a II, Brabec, Martan, Rozenský, Hrůza, SNTL (1989, 1986)
Matematická analýza II, Šulka, Satko, Alfa (1985)
Matematická analýza pro fyziky II, J. Kopáček, Matfyzpress (2002)
Matematická ekonomie, R. G. D. Allen, Academia (1971)
Matematická fyzika, Základné rovnice a špeciálne funkcie, V. Arsenin, Alfa (1977)
Matematická indukce, R. Výborný, Mladá Fronta (1966)
Matematická statistika, J. Likeš, J. Machek, SNTL (1983)
Matematická statistika, J. Anděl, SNTL (1985)
Matematická teorie programů, Z. Manna, SNTL (1981)
Matematické důkazy, R. Thiele, SNTL (1985)
Matematické funkcie v škole a v praxi, Dubec, Hruškovič, Ondrejička, SPN (1967)
Matematické hlavolamy, Dynkin, Molčanov, Rozentaľ, Alfa (1979)
Matematické hlavolamy a hříčky, H. Dudeney, Olympia (1995)
Matematické metódy riadenia pri neúplnej informácii, D. Judin, Alfa (1981)
Matematické metody síťové analýzy, Zuchovckij, Radčiková, SNTL (1971)
Matematické metody v ekonomii, B. Korda, SNTL (1967)
Matematické metódy v chemickom inžinierstve, Jenson, Jeffreys, Alfa (1973)
Matematické metody ve fyzice, L. Schwartz, SNTL (1972)
Matematické metody ve fyzice a technice, J. W. Dettman, Academia (1970)
Matematické modelovanie ekonomických procesov, J. Sojka, J.Walter, Alfa (1986)
Matematické obzory 9, 25, 29, 30, Greguš, Hecht, Alfa (1986)
Matematické rekreace, B. Dobrovolný, SNTL (1969)
Matematické stroje, K. Krištoufek, SNTL (1970)
Matematické úlohy na prijímacie skúšky na vysoké školy, B. Parízek a kol., SPN (1978)
Matematické vzorce, H.J. Bartsch, Mladá Fronta (1987)
Matematika, L. Frank a kol., SNTL (1973)
Matematika, H. Simon, K. Stahl, Alfa (1968)
Matematika 1 a 2, Kluvánek, Mišík, Švec, Alfa (1971, 1970)
Matematika 1 a 2, Ján Ivan, Alfa (1986, 1989)
Matematika a logika, Kac, Ulam, SNTL (1977)
Matematika hrou i vážně, B. Zelinka, Mladá Fronta (1979)
Matematika I a II, B. Budinský, J. Charvát, SNTL (1987, 1990)
Matematika I a II, Knichal, Bašta, Pišl, Rektorys, SNTL (1965, 1966)
Matematika I pro strojní fakulty, I. Mezník, J. Karásek, J. Miklíček, SNTL (1992)
Matematika pre ekonómov, J. Štalmašek, Alfa (1969)
Matematika pre ekonómov 1 a 2, Huťka a kol., Alfa (1984 a 1986)
Matematika pre rodičov, C.B. Allendoerfer, Alfa (1970)
Matematika pro chemiky II, Kolda, Krajňáková, Kimla, SNTL (1990)
Matematika pro porozumění a praxi I, J. Musilová, P. Musilová, VUTIUM (2006)
Matematika pro přírodovědce II, J. Štěpánek, Karolinum (1997)
Matematika pro regulaci a automatisaci, M. Šalamon, SNTL (1957)
Matematika ve sdělovací technice, Č. Kohlmann, SNTL (1960)
Matematika ve stavebnictví, Fritz Bewert, SNTL (1960)
Maticový počet a jeho použití v elektrotechnice, J. Schmidtmayer, SNTL (1954)
Maticový počet a jeho použití v technice, J. Schmidtmayer, SNTL (1974)
Metoda časové diskretizace a parciální diferenciální rovnice, K. Rektorys, SNTL (1985)
Metoda okrajových prvků v inženýrské praxi, P. Brož, P. Procházka, SNTL (1987)
Metodika řešení matematických úloh, J. Vyšín, SPN (1972)
Metódy a použitie numerickej matematiky, J. Legras, Alfa (1978)
Metody matematické statistiky, R. Reisenauer, SNTL (1965)
Metody numerické matematiky, G. I. Marčuk, Academia (1987)
Metody operační analýzy I, A. Ter-Manuelianc, SNTL (1967)
Metody vícerozměrné analýzy, Ajvazjan, Bežajevová, Staroverov, SNTL (1981)
Metrické priestory, T. Šalát, Alfa (1981)
Množinová algebra, L. Kosmák, Alfa (1978)
Množinový počet zrozumiteľne, D. Haupt, Alfa (1984)
Množiny a matematické struktury, Z. Horský, SNTL (1979)
Množiny a přirozená čísla, Blažek, Kussová, SPN (1977)
Množiny bodů v prostoru, J. Holubář, L. Boček, Mladá Fronta (1983)
Modelovanie a simulácia, Š. Neuschl, J. Blatný, Alfa (1988)
Modely rozhodovania v konfliktných situáciách a za neurčitosti, M. Chobot, Alfa (1980)
Modely sieťovej analýzy, L. Unčovský a kol., Alfa (1991)
Moderné algoritmy na riešenie niektorých eliptických parciálnych diferenciálnych rovníc, M. Vajteršic, Veda (1988)
Moderní logika, O. Zich, Orbis (1958)
Nebojte sa matematiky, J. Sedláček, SVTL (1966)
Neklasické logiky, M. Mleziva, Svoboda (1970)
Nekonečné rady, Tibor Šalát, Academia (1974)
Některé matematické metody fyziky, Goertzel, Tralli, SNTL (1970)
Nerovnosti, P. P. Korovkin, SNTL (1954)
Nerovnosti a odhady, A. Kufner, Mladá Fronta (1989)
Nerovnosti v trojúhelníku, S. Horák, Mladá Fronta (1986)
Nomografia a iné grafické metódy, F. Jurga, SVTL (1963)
Nomogramy, V. Štěpánský, SNTL (1970)
Nomogramy s jednou průsvitkou, V. Hruška, JČMF (1947)
Nové matematické rekreace, B. Dobrovolný, SNTL (1967)
Numerační soustavy, M. Jelínek, SPN (1974)
Numerické metody, E. Vitásek, SNTL (1987)
Numerické metódy a matematická štatistika, Riečanová a kol., Alfa (1987)
Numerické metody algebry, S. Míka, SNTL (1982)
Numerické metody lineární algebry, Faddejev, Faddejevová, SNTL (1964)
Numerické metody matematické analýzy, P. Přikryl, SNTL (1988)
Numerické řešení diferenciálních rovnic, Babuška, Práger, Vitásek, SNTL (1964)
Numerické řešení rovnic, K. Čupr, JČMF (1947)
Numerické výpočty SVVŠ, Vlach, Kyncl, SPN (1969)
O aplikáciach matematiky, J. Černý, Mladá Fronta (1976)
O dělitelnosti čísel, A. Białas, SPN (1966)
O funkciách a funkcionálnych rovniciach, J. Smítal, Alfa (1984)
O grupách, L. Rieger, Mladá Fronta (1974)
O modernizácii školskej matematiky, J. Šedivý, SPN (1978)
O náhodě a pravděpodobnosti, A. Plocki, Mladá Fronta (1982)
O nekonečných řadách, J. Vyšín, JČMF (1948)
O nerovnostech a nerovnicích, F. Veselý, Mladá Fronta (1982)
O podobnosti v geometrii, J. Šedivý, Mladá Fronta (1963)
O pravdepodobnosti a miere, B. Riečan, Alfa (1972)
O rovinných konstrukcích odvozených z prostorových útvarů, J. Holubář, JČMF (1948)
O rovnicích, Š. Schwarz, JČMF (1947)
O rovnicich s parametry, J. Váňa, Mladá Fronta (1970)
O souřadnicích v rovině, Z. Pírko, JČMF (1942)
Obyčajné diferenciálne rovnice, Greguš, Švec, Šeda, Alfa (1985)
Obyčejné diferenciální rovnice, J. Kurzweil, SNTL (1978)
Obyčejné diferenciální rovnice a jejich řešení, R. Rychnovský, SNTL (1972)
Od pravouhlých súradníc k vektorom , J. Gatial, M. Hejný, SPN (1980)
Oddělitelnost množin, J. Morávek, M. Vlach, Mladá Fronta (1969)
Odhady v náhodných procesoch, F. Štulajter, Alfa (1989)
Opakování středoškolské matematiky, Gál, Kamarýt, SZN (1967)
Operační výzkum, J. Walter, SNTL (1973)
Operátorový počet, V. Vodička, JČMF (1949)
Operátorový počet a přechodné zjevy v elektrických obvodech, M. I. Kontorovič, SNTL (1953)
Operátorový počet v elektrotechnice, M. L. Levinštejn, SNTL (1977)
Optimálne programovanie, A. Laščiak a kol., Alfa (1990)
Parciální diferenciální rovnice a jejich některá řešení, Rychnovský, Výborná, SNTL (1970)
Počet differenciální (část analytická) a Počet integrální, Karel Petr, JČMF (1923, 1931)
Počet integrální, V. Štěpánský, Vědecko - technické nakladatelství (1951)
Počet pravděpodobnosti, J. Likeš, J. Machek, SNTL (1981)
Počet pravdepodobnosti a matematická štatistika, M. Bučko, Alfa (1981)
Počet pravděpodobnosti I+II, B. Hostinský, JČMF (1950)
Podprostory Euklidovských prostorů, A. Pultr, SNTL (1986)
Pohľad do dejín matematiky, Š. Znám, L. Bukovský, Alfa (1986)
Populárne o počte pravdepodobnosti, B. Šofr, Alfa (1974)
Populární encyklopedie matematiky, kolektív autorov, SNTL (1971)
Posloupnosti a řady, J. Jarník, Mladá Fronta (1979)
Používanie diferenciálnych rovníc v praxi, A. Kneschke, Alfa (1969)
Praktické metody pro řešení parciálních diferenciálních rovnic, J. Legras, SNTL (1960)
Pravděpodobnost a informace, A. M. Jaglom, I. M. Jaglom, NČSAV (1964)
Pravdepodobnosť a matematická štatistika, Riečan, Lamoš, Lenárt, Alfa (1984)
Pravdepodobnosť a matematická štatistika - Štatistické analýzy, Lamoš, Potocký, Alfa (1989)
Pravděpodobnost ve vědě a technice, Dupač, Hájek, Academia (1962)
Prehľad matematiky, Horák, Niepel, Alfa (1983)
Prehľad modernej algebry, MacLane, Birkhoff, Alfa (1979)
Príbehy o integráloch, B. Riečan, SPN (1988)
Približné metódy riešenia diferenciálnych a integrálnych rovníc, Michlin, Smolickij, Alfa (1974)
Príklady zo štatistických metód, Bakytová, Ugron, Alfa (1972)
Príručka elementárnej matematiky, M. J. Vygodskij, SVTL (1960)
Príručka matematiky pre fyzikov, E. Madelung, Alfa (1975)
Proč děláme důkazy v matematice, V. Čech, SPN (1971)
Programovaná učebnice matematiky, Aritmetika a algebra, Z. Opava, Práce (1970)
Projektivní geometrie I - Útvary jednoparametrické, V. Hlavatý, Melantrich (1944)
Přehled elementární matematiky , Hruša, Kraemer, Sedláček, SNTL (1962)
Přehled matematické analýzy 1 a 2, Danilov, Ljusternik, SNTL (1968, 1969)
Přehled technické matematiky, B. Dobrovolný, J. Ždárek, Práce (1954)
Přehled teorie funkcí jedné komplexní proměnné, K. Dusl, Česká matice technická (1941)
Přehled užité matematiky I a II, K. Rektorys a kol., Prometheus  (2003)
Příklady k základům statistiky, Cyhelský, Hustopecký, Závods, SNTL (1988)
Přímky a křivky, Vasiljev, Gutenmacher, Mladá Fronta (1982)
Reálne čísla, T. Šalát, Alfa (1982)
Relace a funkce, M. Jelínek, SPN (1974)
Repetitorium matematiky a geometrie, Mikan, Štěpánský, Oldřich Havlický (1949)
Riešené príklady derivácie a spätnej integrácie funkcií, F. Chemnitius, SVTL (1966)
Riešené úlohy z modernej matematiky, Križalkovič, Cuninka, Šedivý, Alfa (1974)
Riešené úlohy z modernej matematiky 2, Križalkovič, Cuninka, Šedivý, Alfa (1981)
Riešenie príkladov z matematiky + dodatok, J. Kováčik a kol., Iura edition (2001)
Rovnice a nerovnosti, J. Bosák, SPN (1963)
Rozhovory o množinách, N. J. Vilenkin, SPN (1972)
Rozpracovaná řešení úloh z vyšší algebry, J. Weil a kol., Academia (1987)
Různé způsoby zobrazovací v deskriptivní geometrii, J. Klíma, JČMF (1944)
Řešené maturitní úlohy z matematiky, I. Bušek, SPN (1985)
Řešené příklady z matematiky - pro střední průmyslové školy, Z. Grundman, SPN (1967)
Řešené úlohy z matematiky - Aritmetika a algebra, O. Maška, SNTL (1964)
Řešené úlohy z matematiky - Planimetrie, O. Maška, SNTL (1967)
Řešené úlohy z matematiky - Stereometrie, trigonometrie, analytická geometrie, O. Maška, SNTL (1967)
Řešené úlohy z vyšší matematiky 1 a 2, V. Ryšavý, Přírodovědecké nakladatelství (1950)
Řetězové zlomky, P. Vít, Mladá Fronta (1982)
Sbírka maturitních příkladů z matematiky, Benda, Daňková, Skála, SPN (1968)
Sbírka příkladů z lineárního programování, L. Rychetník; J. Zelinka; V. Pelzbauerová, SNTL (1968)
Sbírka příkladů z pravděpodobnosti, J. Kubanová, B. Linda, Statis (2009)
Sbírka řešených příkladů z matematiky I, II, III, Jirásek a kol. SNTL (1987)
Sbírka řešených příkladů z vyšší matematiky 1 a 2, Hlaváček, Dolanský, SPN (1971)
Sbírka řešených úloh z matematiky, fyziky a informatiky, Z. Renc, Matfyzpress (2000)
Sbírka úloh z matematiky - Příručka pro přípravu na vysokou školu, M. Čermák, A. Kamarýt, H. Kořínková, SNTL (1967)
Sbírka úloh z teorie funkcí komplexní proměnné, M. A. Jevgrafov a kol., SNTL (1976)
Sbírka úloh z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a teorie náhodných funkcí, A. A. Svešnikov, SNTL (1971)
Sbírka úloh z vyšší matematiky, V. Minorskij, SNTL (1964)
Sbornik zadač po kursu matematičeskogo analiza (20v), G. Berman, Nauka (1985)
Seznamujeme se s množinami, J. Bečvář a kol., SNTL (1982)
Simulační modely, R. Hušek, J. Lauber, SNTL (1987)
Slovník školské matematiky, J. Sedláček a kol., SPN (1981)
Složitost výpočtů a optimální algoritmy, J. Morávek, Academia (1984)
Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic, J. Nagy, SNTL (1983)
Spojitý dynamický systém a jeho simulace na počítači, J. Křemen, SNTL (1981)
Stabilita řešení obyčejných diferenciálních rovnic, J. Nagy, SNTL (1980)
Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech, Meloun, Militký, Hill, Academia (2012)
Statistické metody analýzy a kontroly jakosti a spolehlivosti, Ja. B. Šor, SNTL (1965)
Statistické metody v příkladech, L. Cyhelský, J. Zelinka, SNTL (1960)
Statistické toleranční meze, M. Jílek, SNTL (1988)
Statistika pro obchod a hospodářství, T.H. Wonnacott, R.J. Wonnacott, Victoria (1993)
Statistika v příkladech, L. Cyhelský, SNTL (1985)
Stochastické modely operačnej analýzy, L. Unčovský, Alfa (1980)
Stochastické modely v ekonomii, J. Walter, SNTL (1970)
Stochastické početní metody - Metody Monte Carlo, Buslenko, Šrejder, SNTL (1965)
Středoškolská geometrie - Úvod do studia, L. Zelina, SNTL (1973)
Symetrické funkce, A. Kufner, Mladá Fronta (1982)
Štruktúra reálnej osi, L. Bukovský, Veda (1979)
Štruktúrna analýza a rozmiestňovacie modely, J. Fecanin a kol., Alfa (1985)
Technická matematika, B. Dobrovolný, Josef Hokr (1946)
Technický prekladový slovník - MATEMATIKA, 2 diely, Eisenreich, Sube, Medek, Alfa (1970)
Teória čísel, Davydov, Znám, SPN (1966)
Teória čísiel, Š. Znám, Alfa (1986)
Teória hier, Turnovec, Chobot, SPN (1967)
Teória hier, M. Goga, Iura edition (2013)
Teória hier a rozhodovania, Chobot, Turnovec, Ulašín, Alfa (1991)
Teória informácie a štatistického rozhodovania, I. Vajda, Alfa (1982)
Teória katastrof, V. Arnold, Alfa (1986)
Teória množín, Šalát, Smítal, Alfa (1986)
Teória pravdepodobnosti, J. S. Ventceľová, Alfa (1973)
Teória spoľahlivosti, W. Schneeweiss, Alfa (1981)
Teorie grafů, J. Nešetřil, SNTL (1979)
Teorie her a statistického rozhodování, D. Blackwell, M. A. Girshick, NČSAV (1964)
Teorie množin, Balcar, Štěpánek, Academia (1986)
Teorie náhodných procesů a její aplikace v radiotechnice, B. R. Levin, SNTL (1965)
Teorie pravděpodobnosti, A. Rényi, Academia (1972)
Teorie pravděpodobnosti, V. N. Tutubalin, SNTL (1978)
Teorie pravděpodobnosti, J. Štěpán, Academia (1987)
Teorie pravděpodobnostního výběru, J. Hájek, NČSAV (1960)
Theorie a prakse numerického počítání, V. Láska, V. Hruška, JČMF (1934)
Transformace Z a některá její použití, R. Vích, SNTL (1983)
Trigonometrie, P. J. Kožeurov, NTL (1955)
Učebnice lineárního programování, M. Korda, SNTL (1962)
Učebnice matematické analysy II, Grebenča, Novoselov, NČSAV (1956)
Učebnice vyšší matematiky I. a II. díl, A.K. Vlasov, SNTL (1955)
Úlohy o maximech a minimech funkcí, J. Hroník, Mladá Fronta (1967)
Úlohy z elementární matematiky, Lidskij, Ovsjannikov, Tulajkov, Šabunin, SPN (1965)
Umelá inteligencia, Návrat a kol., STU (2007)
Umění vidět v matematice, F. Kuřina, SPN (1990)
Uspořádané množiny, L. Beran, Mladá Fronta (1978)
Uspořádání a Booleovy algebry, R. Faure; E. Heurgonová, Academia (1984)
Úvod do analytické geometrie, B. Bydžovský, NČSAV (1956)
Úvod do analytické theorie mnohočlenů s reálnými koeficienty, K. Rychlík, NČSAV (1957)
Úvod do Booleovy algebry a navrhování logických obvodů, G. E. Hoernes, M. F. Heilweil, SNTL (1969)
Úvod do diferenciálního a integrálního počtu, B. Riečan, SNZZ (1988)
Úvod do diskrétnej matematiky, S. V. Jablonskij, Alfa (1984)
Úvod do finitní matematiky, Kemeny, Snell, Thompson, SNTL (1971)
Úvod do funkcionální analýzy, A. E. Taylor, Academia (1973)
Úvod do inteligentního kalkulu - 1000 příkladu z elementární analýzy, Ilja Černý, Academia (2002)
Úvod do logiky a metodologie deduktivních věd, A. Tarski, Academia (1969)
Úvod do matematické analýzy , Z. Dlouhý, K. Hruša, SPN (1983)
Úvod do matematické teorie pružných a pružně plastických těles, J. Nečas, I. Hlaváček, SNTL (1983)
Úvod do matematiky v alternatívnej teórii množín, P. Vopěnka, Alfa (1989)
Úvod do numerické matematiky, Nekvinda a kol., SNTL (1976)
Úvod do operačného výskumu, Ch. W. Churchman, R. L. Ackhoff, Alfa (1968)
Úvod do studia matematiky, K. Hruša, Z. Dlouhý, J. Rohlíček, SPN (1977)
Úvod do teorie Besselových funkcí, B. Koreňev, SNTL (1977)
Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr, Preparata, Yeh, Alfa (1982)
Úvod do teorie grafů , J. Sedláček, Academia (1981)
Úvod do teorie počítačů, V. Rajlich, SNTL (1979)
Úvod do teorie pravděpodobnosti, J. Hátle, J. Kahounová, SNTL (1987)
Úvod do theorie grup, O. Borůvka, Přírodovědecké vyd. (1952)
Úvod do Thomovy teorie katastrof, I. Kolář, Academia (1988)
Úvod do vyšší matematiky, R. Rychnovský, SZN (1959)
Užitá matematika pro elektrotechnické inženýry, A. Angot, SNTL (1972)
Užití grup ve fyzice, O. Litzman, M. Sekanina, Academia (1982)
Variačné metódy v matematickej fyzike, S.G. Michlin, Alfa (1975)
Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, K.Rektorys, SNTL (1974)
Vektorové prostory, Z. Horský, SNTL (1980)
Vybrané partie z moderní matematiky, J. Nagy, SNTL (1976)
Vybrané úlohy z matematické olympiády B, C, kolektív autorov, SPN (1971)
Vybrané úlohy z matematických olympiád Z, Vyšín, Macháček, SPN (1976)
Vyhodnocování měření a početní metody v chemickém inženýrství, V. Pechoč, SNTL (1981)
Vyprávění o množinách, N. J. Vilenkin, SPN (1973)
Vyrovnávací počet, J. Böhm, SNTL (1964)
Vytvořující funkce, F. Zítek, Mladá Fronta (1972)
XXXIII. ročník matematické olympiády, F. Zítek, SPN (1986)
Základné poznatky z algebry a teórie čísiel, J. Šedivý, SPN (1986)
Základní numerické metody, O. Slavíček a kol., SNTL (1964)
Základy algebry, V. Kořínek, NČSAV (1956)
Základy algebry pro techniky, L. Kolek, SNTL (1969)
Základy analysy v komplexním oboru, I. Černý, Academia (1967)
Základy analýzy v komplexním oboru, M. Šulista, SNTL (1981)
Základy aplikované matematiky I - III, Škrášek, Tichý, SNTL (1989, 1986, 1990)
Základy diferenciální geometrie s technickými aplikacemi, Budinský, Kepr, SNTL (1970)
Základy diferenciálního počtu, Riečan, Neubrunn, SPN (1978)
Základy formální logiky, V. Janák, SPN (1973)
Základy matematické statistiky, J. Anděl, Matfyzpress (2005)
Základy matematickej analýzy, L. Kosmák, Alfa (1985)
Základy matematickej teórie systémov, Brunovský, Černý, Veda (1980)
Základy náuky o riešení rovníc, Š. Schwarz, SAV (1967)
Základy numerické matematiky, A. Ralston, Academia (1978)
Základy numerické matematiky, Demidovič, Maron, SNTL (1966)
Základy numerické matematiky a programování, R. Černá a kol., SNTL (1987)
Základy operačnej analýzy, Úlohy, techniky a cvičenia, Makower, Williamson, Alfa (1970)
Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky, Hátle, Likeš, SNTL (1971)
Základy pravdepodobnosti a štatistiky, F. Rublík, Alfa (1983)
Základy spolehlivosti a jejich využití v praxi, S. R. Calabro, SNTL (1965)
Základy stereometrie, Boček, Kadleček, SPN (1987)
Základy štatistiky, Bakytová a kol., Alfa (1979)
Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy, Kolmogorov, Fomin, SNTL (1975)
Základy teorie systémů, J. Štach, SNTL (1982)
Základy vektorového počtu , J. Garaj, Alfa (1968)
Zaujímavá logika, Bizám, Herceg, Alfa (1982)
Zbierka príkladov z obyčajných diferenciálnych rovníc, N. M. Matvejev, Alfa (1964)
Zbierka riešených príkladov a úloh z lineárnej algebry a analytickej geometrie, Kaprálik, Tvarožek, Alfa (1987)
Zbierka riešených úloh z geometrie I, Z. Vlachynský a kol., SPN (1969)
Zbierka úloh z matematickej analýzy, G. N. Berman, SVTL (1957)
Zbierka úloh z matematiky, Krajňáková a kol., Alfa (1988)
Zbierka úloh z matematiky pre SVŠ a gymnázia, Vejsada, Talafous, SPN (1972)
Zbierka úloh z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, Potocký a kol., Alfa (1986)
Zbierka úloh z vyššej algebry, Faddejev, Sominskij, Alfa (1968)
Zbierka úloh z vyššej matematiky 1-4, Eliáš, Horvát, Kajan, Alfa (1971-1979)
Zborcené plochy, J. Kounovský, JČMF (1947)
Zobrazovací metody I a II, E. Kraemer, SPN (1991)

Fyzika:
Akustika a elektroakustika, Z. Škvor, Academia (2001)
Aplikace laserů, P. Engst, M. Horák, SNTL (1989)
Astrofyzika, V. Ginzburg, Alfa (1983)
Astronomie I a II, Guth, Link, Mohr, Šternberk, NČSAV (1954)
Atom a jaderná technika, kolektív autorov, Naše vojsko (1957)
Atómová fyzika pre samoukov, J. M. Valentine, SVTL (1968)
Atomové jádro, M. I. Korsunskij, SNTL (1964)
Atomy, jádra, částice, Úlehla, Suk, Trka, Academia (1990)
Besedy o fyzike, M. I. Bludov, SPN (1979)
Cesta do nitra hmoty, Čeleda, Kuba, SNTL (1981)
Co víme o hvězdách?, F. Link, JČMF (1947)
Čtvrté skupenství hmoty, B. Grycz, SNTL (1962)
Dálkový průzkum Země, J. Kolář, SNTL (1990)
Dálkový průzkum Země, Z. Murdych, Academia (1985)
Dejiny fyziky, R. Zajac, J. Chrapan, Univerzita Komenského (1987)
Deset kapitol ze speciální teorie relativity, K. Bartuška, SPN (1980)
Detekcia a spektrometria žiarenia alfa a beta, Š. Šáro, Alfa (1984)
Dynamika pre inžinierov, J. Gonda, Vydavateľstvo SAV (1972)
Dynamika v príkladoch, V. I. Salva, SVTL (1956)
Einstein, Život, smrt a nesmrtelnost, B. G. Kuznecov, SPN (1986)
Elektrické kmity, střídavý proud, O. Lepil, SPN (1978)
Elektroluminiscence - světlo budoucnosti, K. Pátek, M. Neumannová, Academia (1965)
Elektronové a iontové pochody v iontových krystalech, O. Stasiw, NČSAV (1963)
Elektrony, fonony, magnony, M. I. Kaganov, SNTL (1985)
Elektřina a magnetismus, V. Petržílka, S. Šafrata, NČSAV (1956)
Elektřina a magnetismus , Fuka, Havelka, SPN (1979)
Elementární částice, A. Vančura, Academia (1970)
Evolúcia vesmíru a prírodné vedy, J. Krempaský, SPN (1992)
Experimentálna jadrová fyzika, Usačev, Chrapan, Chudý, Vanovič, Alfa (1982)
Feynmanove prednášky z fyziky 1-5, Feynman, Leighton, Sands, Alfa (1980 - 1990)
Fysikální optika, V. Petržílka, SNTL (1952)
Fyzika, H. Kuchling, Alfa (1980)
Fyzika, Krupka, Kalivoda, SNTL (1989)
Fyzika, V. Šanderová, J. Kracík, SNTL (1985)
Fyzika, B. Urgošík, SNTL (1987)
Fyzika, J. Krempaský, Alfa (1987)
Fyzika atomového jádra, T. Mayer-Kuckuk, SNTL (1979)
Fyzika hviezd a vesmíru, Šolc, Švestka, Vanýsek, SPN (1986)
Fyzika I a II, D. Ilkovič, Alfa (1972)
Fyzika III pre pedagogické fakulty, Baláž, Doležel, Bederka, SPN (1973)
Fyzika jádra, M. A. Preston, Academia (1970)
Fyzika komet, Bouška, Vanýsek, Academia (1967)
Fyzika netradične mechanika, I. Baník, R. Baník, J. Zámečník, Alfa (1989)
Fyzika nízkych teplôt, Š. Jánoš, Alfa (1980)
Fyzika nízkých tlaků, L. Pátý, Academia (1968)
Fyzika pevných látek, V. Frei, SPN (1979)
Fyzika pevných látek, A. J. Dekker, Academia (1966)
Fyzika polovodičových součástek, A. Nussbaum, SNTL (1965)
Fyzika polymerů, Holzmüller, Altenburg, SNTL (1966)
Fyzika pre maturantov, kolektív autorov, SPN (1981)
Fyzika pre všetkých 1 - Fyzikálne telesá, Landau, Kitajgorodskij, Alfa (1982)
Fyzika pre všetkých 3 - Elektróny, Kitajgorodskij, Alfa (1984)
Fyzika pro každého, Landau, Kitajgorodskij, Horizont (1976)
Fyzika pro pedagogické fakulty I, Hlavička, Bělař, Krmešský, Špelda, SPN (1971)
Fyzika s příklady a úlohami, Říman, Slavík, Šoler, SNTL (1966)
Fyzika stavebního inženýra, J. Binko, I. Kašpar, SNTL (1983)
Fyzika v experimentoch, V. Hajko a kol., Veda (1988)
Fyzika v perspektivě času, Chlebeček, Hlad a kol., Hvězdárna Prahy (1987)
Fyzika v príkladoch, Hajko a kol., Alfa (1983)
Fyzika v příkladech, Z. Toř, SNTL (1971)
Fyzika, Příručka pro fakulty strojního inženýrství, Horák, Krupka, SNTL (1966)
Fyzika, Příručka pro vysoké školy technického směru, Horák, Krupka, SNTL (1981)
Fyzikálna terminológia, Garaj a kol., SPN (1987)
Fyzikálně technická příručka, kolektív autorov, SNTL (1963)
Fyzikální kvízy, B.F. Bilimovič, Mir (1981)
Fyzikální měření, Mádr, Knejzlík, Kopečný, SNTL (1991)
Fyzikální olympiáda na ZDŠ I, Vašek, Suchánek, SPN (1976)
Fyzikální vlastnosti plynných látek, V. Kmoníček, Academia (1973)
Geofyzika, Š. Ochaba, SPN (1986)
Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu, V. Ullmann, ČAS (1986)
Historické pramene súčasnej fyziky 1 - od Aristotela po Boltzmanna, R. Zajac, J. Šebesta, Alfa (1990)
Hmotný střed tělesa, Ungermann, Volf, SPN (1974)
Hodiny na miliardu let, J. A. Šukoljukov, SNTL (1982)
Hodnoty a chyby veličin měřených a vypočtených, R. Košťál, SPN (1972)
Hvězdné atmosféry, Z. Švestka, NČSAV (1954)
Hydraulika, V. Kolář, C. Patočka, J. Bém, SNTL (1983)
Hydraulika 1, Agroskin, Dmitrijev, Pilakov, SNTL (1955)
Ilustrovaný slovník termínov slnečnej a slnečno–zemskej fyziky, Bruzek, Durrant, SÚAA (1985)
Infračervená technika, I.B. Levitin, Alfa (1979)
Integrovaná optika, J. Čtyroký a kol., SNTL (1986)
Ionizující záření v životním prostředí, Jandl, Petr, SNTL (1988)
Iónové kryštály, M. Hartmanová, V. Trnovcová, Alfa (1978)
Jaderné reaktory, B. Heřmanský, SNTL (1981)
Kapitoly z didaktiky fyziky 1, E. Kašpar, SPN (1960)
Kapitoly z fysiky kovů, V. Zedník, SNTL (1950)
Kapitoly ze speciální teorie relativity, K. Bartuška, SPN (1991)
Kinematika, V. Brát, SNTL (1987)
Kinetická theorie plynů, F. Záviška, Přírodovědecké nakl. (1951)
Kirchhoffovy zákony, K. Hofman, SPN (1968)
Klasická mechanika, J. Leech, SNTL (1970)
Kmity a vlny ve fyzice, I. Main, Academia (1990)
Kurs fysiky I - III, Friš, Timoreva, NČSAV (1962)
Kvanta a vlny, O. Lepil, SPN (1966)
Kvantová elektronika, kolektív autorov, Alfa (1973)
Kvantová mechanika, A. S. Davydov, SPN (1978)
Kvantová teória tuhých látok, Ch. Kittel, Alfa (1977)
Kvantové generátory, masery a lasery, Blabla, Šimeček, Trkal, SNTL (1968)
Kvantovopoľová teória tuhých látok, H. Haken, Alfa (1987)
Lasery - kvantové generátory světla, K. Pátek, SNTL (1964)
Magnetizačné procesy, V.Hajko, Potocký, Zentko, Alfa (1982)
Makrosvět, mikrosvět a lidská mysl, R. Penrose, Mladá Fronta (1999)
Malá encyklopédia fyziky, Š. Veis a kol., Obzor (1970)
Matematika a řešení fyzikálních úloh, Z. Ungermann, SPN (1990)
Mechanické kmity, J. Zahradníček, JČMF (1942)
Mechanika, Strouhal, Kučera, JČMF (1910)
Mechanika – studijní texty, M. Chytilová, SPN (1988)
Mechanika 1, J. Bajer, chlup.net (2007)
Mechanika, J. Kvasnica, Academia (2004)
Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa, V. Trkal, NČSAV (1956)
Mechanika I - Statika, Binder, Marunič, Alfa (1973)
Mechanika I - Statika, Kinematika, Mechanika II - Dynamika, K. Juliš, R. Brepta, SNTL (1986 a 1987)
Mechanika II - Kinematika, J. Jančina, F. Pekárek, Alfa (1987)
Mechanika II - Pružnosť a pevnosť, Kunc, Zima, Wanner, SVTL (1963)
Mechanika III - Hydromechanika, termomechanika, Kunc, Daniel, Alfa (1969)
Mechanika v príkladoch, V. Ilkovič, SPN (1992)
Mechanika v příkladech, L. Kulínský a kol., SNTL (1971)
Mechanika v úlohách II C. Dynamika, Z. Ungermann, SPN (1971)
Mechanika ve fyzice, Horský, Novotný, Štefánik, Academia (2002)
Mechanika zemín, príklady, Drusa, Kratochvíl, Vysoká škola dopravy a spojov (1995)
Měření vysokých teplot, B. Gross, SNTL (1962)
Mezihvězdná hmota, Z. Švestka, V. Vanýsek, NČSAV (1956)
Moderní aspekty klasické fyzikální optiky, V. Vrba, Academia (1974)
Moderní technika v astronomii, B. Valníček, Academia (1964)
Molekulová fysika hmoty, A. Hippel, SNTL (1963)
Molekulová fyzika a termika, Bartuška, Svoboda, SPN (1978)
Návody k základním fysikálním měřením, V. Pilát, SNTL (1955)
Nebeská mechanika - Analytické metody, P. Andrle, Academia (1987)
Nekryštalické polovodiče, D. Ležal. P. Macko, Alfa (1987)
Nepravdepodobné – neskutočné, A. I. Kitajgorodskij, Smena (1977)
Nitro hvězd, J. Kleczek, NČSAV (1957)
O elementárnych časticiach, V. P. Šelest, Alfa (1987)
O fyzike pre fyzikov a nefyzikov, I. Staríček, Veda (1988)
O teplém a studeném světle, S. I. Vavilov, Přírodovědecké nakladatelství (1951)
Obloha na dlani, Pittich, Kalmančok, Obzor (1983)
Optické soustavy, R. Košťál, SPN (1979)
Optika a optické prístroje, J. Hajda, SVTL (1956)
Optika, Optika a atomová fyzika, J,. Fuka, B. Havelka, SPN (1961)
Optoelektronika, Mišek, Kratěna, SNTL (1979)
Otázky a odpovede z fyziky, S. T. Glover, Alfa (1973)
Otázky a úlohy z fyziky, Tarasov, Tarasovová, Alfa (1983)
Pohyb umělých družic, I. Volf, SPN (1974)
Poriadok a neporiadok vo svete atómov, A. I. Kitajgorodskij, SVTL (1960)
Povaha prostoru a času, Hawking, Penrose, Academia (2000)
Praktická cvičení z fyziky, Živný, Lepil, SPN (1980)
Praktická elektronová mikroskopie, Delong, Drahoš, NČSAV (1958)
Praktická fysika, Z. Horák, SNTL (1958)
Praktické cvičenia z fyziky, Živný, Lepil, SPN (1965)
Prehľad stredoškolskej fyziky, J. Zámečník, Alfa (1984)
Príklady z elementárnej pružnosti, J. Lovíšek, Alfa (1984)
Príklady z experimentálnej pružnosti, Pekarovič, Pavlík, Bednár, Alfa (1975)
Príklady zo strojárskej statiky, R. Binder, SVTL (1964)
Príručka fyziky - pre inžinierov a pre študujúcich na vysokých školách technických, Javorskij, Detlaf, SVTL (1965)
Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice, Kašpar, Janovič, Březina, SPN (1982)
Proměnné hvězdy - a způsoby jejich pozorování, P. P. Parenago, B. V. Kukarkin, NČSAV (1953)
Prostorová akustika, F. Kolmer, J. Kyncl, SNTL (1982)
Pružnost a plasticita I - pro distanční studium, S. Šmiřák, CRM (1999)
První tři minuty, S. Weinberg, Mladá Fronta (2000)
Přehled astronomie, O. Hlad, J. Pavlousek, SNTL (1990)
Přehled elementární fyziky, Javorskij, Seleznev, SNTL (1989)
Přehled středoškolské fyziky, E. Svoboda, Prometheus (2006)
Přehled technické mechaniky, J. Krutina, Práce (1954)
Příručka technické fysiky, J. Izard, SNTL (1961)
Rádiospektroskopické metódy, M. Rákoš, Alfa (1988)
Raketové lety, F. Link, L. Neužil, NČSAV (1957)
Resonanční transformace, S. Djaďkov, Academia (1967)
Riešené úlohy z fyziky, H. Lindner, Alfa (1973)
Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, Miroljubov a kol., SNTL (1981)
Sbírka fyzikálních vzorců a pouček , K. Košťál, SNTL (1964)
Sbírka problémů z kvantové teorie, Klíma, Šimurda, Academia (2006)
Sbírka příkladů z fyziky, A. Syrový, SNTL (1971)
Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti, Pešina, Reif, Valenta, SNTL (1964)
Sbírka řešených úloh z fyziky pro predagogické fakulty, V. Zeman a kol., SPN (1971)
Sbírka úloh z dynamiky, V. Hořejší, SNTL (1960)
Sbírka úloh z fysiky, D. I. Sacharov, I. S. Kosminkov, NČSAV (1953)
Sbírka úloh z fyziky pro žáky středních škol, M. Kružík, SPN (1983)
Sbírka vzorců z pružnosti a pevnosti, J. Krutina, SNTL (1973)
Sémantika přesného popisu reality ve fyzikálně technických vědách, R. Bek, Academia (1982)
SI nová soustava jednotek, Šindelář, Smrž, SPN (1977)
Slnečná koróna, Rušin, Rybanský, Veda (1990)
Statika, M. Vrškový, SVTL (1964)
Statika, R. Binder, SVTL (1959)
Statika, V. Dašek, NČSAV (1955)
Statika v príkladoch, V. Balažovjech, SVTL (1958)
Statistická fyzika, J. Kvasnica, Academia (1983)
Stavba amatérskych astronomických ďalekohľadov a fotokomôr, I. Zajonc, SÚAA (1976)
Stavba atomů a molekul, V. Trkal, SNTL (1980)
Svět očima fyziky, I. Štoll, Prometheus (1996)
Svět očima moderní fyziky, V. Krejčí, Horizont (1981)
Synergetika, J. Krempaský a kol., Veda (1988)
Synergetika a teorie stability, L. Hudec, Academia (1983)
Šíp času - Cesta vědou za rozluštěním největší záhady lidstva, P. Coveney, R. Highfield, Oldag (1995)
Technická dynamika, J. Gonda, SVTL (1954)
Technická dynamika plynů, M. J. Dejč, SNTL (1967)
Technická fysika, F. Nachtikal, SPN (1952)
Technická fysika , Horák, Krupka, Šindelář, SNTL (1961)
Technická fysika, Zajímavé pro každého, Dobrovolný, Mazurek, Práce (1955)
Technická mechanika I - Statika tuhých těles, J. Ječmínek, SNTL (1952)
Technická mechanika II - Dynamika tuhých těles, J. Ječmínek, SNTL (1954)
Technická mechanika pro elektrotechnické obory I - Mechanika tuhých těles, O. Hašek, SNTL (1960)
Technická mechanika pro elektrotechnické obory II - Hydromechanika a termodynamika, O. Hašek, J. Nožička, SNTL (1968)
Technická mechanika, mechanika tuhých telies, Šesták, Sedláček, Procházka, Príroda (1985)
Technická termomechanika, J. Kalčík, K. Sýkora, Academia (1973)
Teoretická elektrotechnika - Vybrané kapitoly, M. Neveselý, Žilinská uni (2004)
Teoretická fysika, A. S. Kompanejec, SNTL (1960)
Teoretická mechanika, Novotná, Cais, Ptáček, SNTL (1983)
Teoretická mechanika, M. Brdička, A. Hladík, Academia (1987)
Teoretické základy kvantové elektroniky, B. Kvasil, Academia (1983)
Teorie elektromagnetického pole, L. Haňka, SNTL (1982)
Teorie pružnosti a plasticity II, R. Servít, Z. Drahoňovský, J. Šejnoha, SNTL (1984)
Teorie pružnosti a vybrané aplikace, F. Kuba, SNTL (1977)
Teplo, Sazima, Kmoníček, SNTL (1989)
Termoelektronový měnič energie, N. D. Morgulis, SNTL (1964)
To chce vtip!, V. Lange, Alfa (1988)
Úlohy z elektřiny, F. Černický, SPN (1974)
Urychlovače částic, Ch. Keck, SNTL (1965)
Úvod do fyzikální kosmologie, Horský, Novotný, Štefánik, Academia (2004)
Úvod do fyziky plazmatu, F. Chen, Academia (1984)
Úvod do kvantové fysiky polovodičů, Z. Matyáš, NČSAV (1954)
Úvod do kvantové teorie, J. Formánek, Academia (1983)
Úvod do kvantové teorie atomů a molekul, M. G. Veselov, SNTL (1966)
Úvod do kvantové teorie II, J. Formánek, Academia (2004)
Úvod do kvantovej mechaniky, Pišút, Gomolčák, Černý, Alfa (1983)
Úvod do moderní fyziky, A. Beiser, Academia (1975)
Úvod do molekulové a atomové fysiky, Z. Horák, SNTL (1957)
Úvod do obecné astronomie, B. Hacar, SPN (1963)
Úvod do relativistické kvantové mechaniky a kvantové teorie pole 1, J. Formánek, Karolinum (2004)
Úvod do štatistickej fyziky a termodynamiky, Čulík, Noga, Alfa (1982)
Úvod do teoretickej fyziky 2 - Kvantová mechanika, L.D. Landau, J.M. Lifšic, Alfa (1982)
Úvod do teorie relativity, J. Horský, SNTL (1975)
Vektorové znázornění střídavých proudů, K. Hofman, SPN (1968)
Vesmírní sousedé naší planety, Z. Kopal, Academia (1984)
Vezmi rozum do hrsti, P. V. Makoveckij, Mir (1985)
Viditelné záření, J. Nusberger, Orbis (1963)
VIII. ročník fyzikální olympiády, J. Konrád, R. Košťál, SPN (1968)
Všeobecná fyzika 1 - Mechanika a molekulová fyzika, Veis, Maďar, Martišovitš, Alfa (1978)
Všeobecná fyzika 2 - Elektrina a magnetizmus, P. Čičmanec, Alfa (1980)
Všeobecná fyzika 3 - Optika, A. Štrba, Alfa (1979)
Všeobecná fyzika 4 - Atómová fyzika, J. Vanovič, Alfa (1980)
Vybrané kapitoly z fyziky, O. Lepil a kol., SPN (1988)
Vybrané problémy z teórie tuhých látok, V. Ilkovič, Veda (1984)
X. ročník fyzikální olympiády, J. Konrád, R. Košťál, SPN (1970)
XII. ročník fyzikální olympiády, V. Janků, R. Košťál, SPN (1972)
XIII. ročník fyzikální olympiády, Košťál a kol., SPN (1973)
XVII. ročník fyzikální olympiády, R. Košťál, SPN (1975)
XXIII. ročník fyzikální olympiády, K. Žampa, D. Kluvanec, SPN (1985)
XXVIII. ročník fyzikální olympiády, Z. Ungermann, SPN (1989)
Zajímavá mechanika, J. I. Pereľman, Mladá Fronta (1953)
Zajímavé otázky z fyziky 1 - Mechanika, Molekulová fyzika a termodynamika, P. Kessner, Z. Tůma, Rybníček Drahomír (1997)
Základné pojmy jadrovej fyziky, I. Cabák, SPN (1975)
Základní poznatky teorie relativity, J. Fuka, SPN (1973)
Základy astronautiky, K. Mišoň, Z. Pírko, Academia (1974)
Základy astronomie a astrofyziky, V. Vanýsek, Academia (1980)
Základy astronomie v příkladech, Široký, Široká, SPN (1966)
Základy fyziky, Koškin, Širkevič, SNTL (1963)
Základy fyziky, Hajko, Daniel-Szabó, Alfa (1980)
Základy fyziky a techniky polovodičov, J. Krempaský, SVTL (1964)
Základy fyziky I + II, Slavík, Klimeš, Kracík, Ženíšek, Academia (1962 a 1972)
Základy kinematiky, J. Nesvadba, Práca (1954)
Základy klasické a kvantové fyziky plazmatu, Kracík, Šesták, Aubrecht, Academia (1974)
Základy kvantové mechaniky, P. T. Matthews, SNTL (1976)
Základy metodiky vyučovania fyziky, L. Reznikov a kol., SPN (1972)
Základy sdílení tepla, M. A. Michejev, SNTL (1953)
Základy speciální teorie relativity, V. Votruba, Academia (1969)
Základy technické fysiky, Horák, Krupka, Šindelář, Práce (1954)
Základy teórie vlnenia a optického zobrazovania, J. Keprt, SPN (1972)
Záporné absolutní teploty a nové základy termodynamiky, M. Marvan, SNTL (1965)
Zatmění a zákryty nebeských těles, J. Bouška, V. Vanýsek, Academia (1963)
Zbierka kvalitatívnych úloh z fyziky, M.J. Tuľčinskij, Alfa (1978)
Zbierka úloh z fyziky, P. Baláž, SPN (1971)
Zbierka úloh z kvantovej mechaniky, Pišút, Černý, Prešnajder, Alfa (1985)
Zopakujme si fyziku, V. Šindelář, SNTL (1967)

Chémia:
Ako tvoriť názvy organických zlúčenín, J. Heger, SPN (1988)
Analytická chemie, Z. Holzbecher, J. Jeník a kol, SNTL (1967)
Analytická chemie, Z. Holzbecher, J. Churáček a kol, SNTL (1987)
Anorganická chémia, Laboratórne cvičenia a výpočty, Gažo a kol., Alfa (1977)
Anorganická chemie - pro pedagogické fakulty, Pavelka, Schütz, SPN (1975)
Anorganická chemie - Průvodce pro pokročilé studium, Heslop, Jones, SNTL (1982)
Anorganická chemie 1+2, H. Remy, SNTL (1971)
Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, Cotton, Wilkinson, Academia (1973)
Biofyzikální chemie, Kalous, Pavlíček, SNTL (1980)
Biochémia, Škárka, Ferenčík, Alfa (1987)
Biochemické laboratórne metódy, Ferenčík, Škárka, Alfa (1981)
Bioorganická chemie, Vodrážka, Krechl, SNTL (1991)
Česko-anglický chemický slovník, K. Bláha a kol., SNTL (1989)
Fysikální chemie koloidních soustav, Pouchlý, Vavruch, SNTL (1960)
Fysikální chemie v otázkách 1, Erdös, Pick, Černý, Pouchlý, Academia (1975)
Fysikální chemie v otázkách 3, Erdös, Pick, Černý, Pouchlý, Academia (1976)
Fyzikálna chémia, Fischer, Kišová, Miadoková, Mollin, SPN (1989)
Fyzikálna chémia, Kello, Tkáč, Alfa (1977)
Fyzikálna chémia - Laboratórne cvičenia, Ulický, Vavra, Alfa (1974)
Fyzikálna chémia pre 3. ročník SPŠ chemických, K. Daučík a kol., Alfa (1980)
Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy, J. Garaj a kol., Alfa (1977)
Fyzikální chemie, Walter J. Moore, SNTL (1979)
Fyzikální chemie pro biologické vědy, Z. Vodrážka, Academia (1982)
Hydrochemie, P. Pitter, SNTL (1981)
Chémia - všeobecná a systematická anorganická chémia pre 1. ročník SPŠ chemických, Adamkovič, Šramko, Alfa (1977)
Chémia a fyzikálna chémia pre elektrotechnikov, A. Kalašová, A. Toušková, Alfa (1988)
Chémia na prahu tretieho tisícročia, S. Poller, Smena (1987)
Chémia v príkladoch, Tölgyessy, Kovács, Berčík, SVTL (1956)
Chemická kinetika, Ľ. Treindl, SPN (1990)
Chemická kinetika, J. C. Jungers a kol., Academia (1963)
Chemická kinetika pro inženýry, M. Kraus, P. Schneider, L. Beránek, SNTL (1978)
Chemické prvky, Historie a současnost, Engels, Nowak, SNTL (1977)
Chemické tabulky anorganických sloučenin, Březina, Mollin, Pastorek, Šindelář, SNTL (1986)
Chemické tabulky organických sloučenin, Večera, Gasparič, Churáček, SNTL (1975)
Chemický náučný slovník 1, Fyzikálna chémia, Csáderová a kol., Alfa (1983)
Chemie a fyzika živých soustav, J. Koštíř, Státní zdravotnické nakladatelství (1965)
Chemie organických sloučenin 1 a 2, O. Červinka a kol., SNTL (1985)
Chemie pro nechemické vysoké školy technické, J. Rais a kol., SNTL (1969)
Chemie v kostce I+II, Růžičková, Kotlík, Fragment (2006)
Jaderné metody v chemickém výzkumu, Gosman, Jech, Academia (1989)
Jak porozumíme chemickým vzorcům a rovnicím, J. Trtílek, A. Wagner, SNTL (1973)
Kryštalizácia z roztokov, J. Nývlt, SVTL (1967)
Malá encyklopédia chémie, J. Bína a kolektiv, Obzor (1980)
Mechanismy organických reakcí, Červinka a kol., SNTL (1981)
Menné reakcie v organickej chémii, G. Deák, Alfa (1980)
Okouzlující chemie, G. B. Šulpin, SNTL (1989)
Organická chémia, J. Kováč, Š. Kováč, Alfa (1977)
Organická chémia, P. Hrnčiar, Alfa (1982)
Organická chemie, I. Ernest, SNTL (1964)
Organická chemie, Cram, Hammond, Academia (1969)
Organická chemie, Červinka, Dědek, Ferles, SNTL (1980)
Otázky a odpovede z jadrovej chémie a technológie, J. Tölgyessy, Alfa (1987)
Poznáváme organickou chemii, J. Pacák, SNTL (1989)
Praktikum z analytickej chémie, M. Čakrt a kol., Alfa (1989)
Praktikum z organickej chémie, T. Lipthay, SPN (1975)
Príklady a úlohy z chemického inžinierstva, Heinrich, Ilavský, Alfa (1970)
Příklady a úlohy k přednáškám o pochodech a přístrojích chemické technologie, K. F. Pavlov a kol., SNTL (1953)
Příklady a úlohy z chemické thermodynamiky, M. Karapeťjanc, SNTL (1954)
Příklady z obecné a anorganické chemie, Hájek, Jenšovský, Klimešová, SNTL (1981)
Racionální termodynamika chemicky reagujících směsí, I. Samohýl, Academia (1982)
Rovnováhy tuhá fáze - kapalina, J. Nývlt, Academia (1975)
Sbírka příkladů z chemického inženýrství, Míka, Neužil, Vlček, SNTL (1981)
Sbírka příkladů z chemie, M. Šípek, SNTL (1971)
Stabilní izotopy, J. Cabicar, Academia (1983)
Stereochémia organických zlúčenín, G. Natta, M. Farina, Alfa (1974)
Struktura atomu a chemická vazba, F. Seel, Academia (1976)
Teoretické základy anorganické chemie, A. K. Barnard, SNTL (1971)
Úvod do fyzikální chemie, R. Brdička, M. Kalousek, A. Schütz, SNTL (1963)
Všeobecná a anorganická chémia, Gažo a kol., Alfa (1977)
Výpočty v stredoškolskej chémii, J. Kandráč, A. Sirota, SPN (1989)
Základy fotochemie, J. Kubal, Academia (1969)
Základy fyzikálně chemických metod, V. Kalous, SNTL (1975)
Základy chemického inženýrství, V. Míka, SNTL (1977)
Základy kvantové chemie, R. Zahradník, R. Polák, SNTL (1976)
Základy makromolekulární chemie, B. Vollmert, Academia (1970)
Základy obecné a fyzikální chemie, B. Fišner, S. Milnera, SPN (1968)

Elektrotechnika:
ABC polovodičovej elektroniky, L. Niemcewicz, SVTL (1967)
Adaptivní a učící se systémy, Z. Kotek a kol., SNTL (1980)
Algebraická teorie automatů, G. C. Moisil, NČSAV (1964)
Analýza lineárních obvodů a soustav, Braun, Čížek, Kvasil, Novák, SNTL (1973)
Anglicko-český a česko-anglický elektrotechnický a elektronický slovník, L. Malinová a kol, SNTL (1982)
Aplikovaná elektronika, G. Contessi, SNTL (1964)
Automatizace, Chvála, Nedbal, Dunay, SNTL (1987)
Elektrická měření, Fajt a kol., SNTL (1987)
Elektrické měření I - Elektrické měřící přístroje, M. Dufek, V. Fajt, SNTL (1974)
Elektrické stroje 2, G. N. Petrov, Academia (1982)
Elektroenergetika, V. Kočandrle, SNTL (1959)
Elektronické měřící přístroje, V. Matyáš, SNTL (1981)
Elektronické prvky, I. Burger, Ľ. Hudec, Alfa (1989)
Elektronika bez balastu, O. Limann, H Pelka, Alfa (1990)
Elektrotechnik, P. Hraško, I. Puzjak, Alfa (1987)
Impulsová technika I, V. Bubeník, SNTL (1958)
Jaderné elektrárny, J. Bečvář a kol., SNTL (1978)
Kurs elektrotechniky, L. Voženílek, SNTL (1988)
Lineárne číslicové riadiace obvody v príkladoch a úlohách, Hrivňák, Spurná, Alfa (1983)
Lineární obvody s aktivními prvky, V. Zima, J. Braun, Z. Žilka, SNTL (1976)
Logické systémy 2 - Sekvenční obvody, J. P. Perrin, SNTL (1972)
Měření tyristorů, Januszewski, Światek, SNTL (1984)
Mikroelektronika ve spojovací technice, Prager, Lojík, SNTL (1988)
Od bezdrátové telegrafie k dnešní radioelektronice, J. Stránský, Academia (1983)
Od logických obvodů k mikroprocesorům III - Metody systémového návrhu, J.M. Bernard, J. Hugon, SNTL (1984)
Optimální systémy automatického řízení, Kubík, Kotek, SNTL (1972)
Optoelektronika, P. Mihálka, Alfa (1981)
Otázky a odpovede z elektrotechniky 1, H. Meluzin, Alfa (1986)
Polovodiče ve sdělovací technice, V. M. Catuneanu a kol., SNTL (1966)
Polovodičové nábojově vázané struktury, Nosov, Šilin, SNTL (1982)
Polovodičové součástky - Malá encyklopedie elektrotechniky, Klímek, Zíka, SNTL (1986)
Polovodičové součástky v automatizaci, V. Nessel, SNTL (1979)
Polovodičové súčiastky v technickej praxi, J. Karlovský, SVTL (1959)
Použití matic a tensorů v theoretické elektrotechnice, M. Promberger, SNTL (1955)
Praktické výpočty v tranzistorové technice, C. Moerde, H. Henke, SNTL (1978)
Principy a vlastnosti polovodičových součástek, Frank, Šnejdar, SNTL (1976)
Príručka polovodičovej techniky, J. Rehák, A. Guldan, Alfa (1972)
Přenos informací na optických kmitočtech, J. Šavel, SNTL (1982)
Příklady z obecné elektrotechniky, F. Fetter, SNTL (1974)
Příklady z teoretické elektrotechniky, Dufek, Mikulec, SNTL (1970)
Statistická dynamika regulačních obvodů, J. Beneš, SNTL (1961)
Šíření elektromagnetických vln a antény, Prokop, Vokurka, SNTL (1982)
Technická kybernetika, H. S. Tsien, SNTL (1960)
Teoretická elektrotechnika 1 - Úvod do theoretické elektrotechniky, Z. Trnka, SNTL (1954)
Teorie a návrh logických obvodů, Friedman, Menon, SNTL (1983)
Teorie automatického řízení, Švec, Kotek a kol., SNTL (1969)
Teorie automatického řízení I + II, Kubík, Kotek a kol., SNTL (1982)
Termistory, J. Vepřek, SNTL (1965)
Tvarové kmity, B. Chance, V. Hughes, SNTL (1959)
Úvod do syntézy lineárních obvodů, J. Čajka, J. Kvasil, SNTL (1981)
Úvod do teorie elektrických obvodů, D. Mayer, SNTL (1981)
Zajímavá zapojení s tranzistory, O. A. Horna, SNTL (1963)
Základy elektrotechniky, J. Krásný, H. Tomášková, SPN (1966)
Základy elektrotechniky prenosu a spracovania zpráv, L. Gvozdjak, Alfa (1968)
Základy transistorových obvodů, R. Shea, SNTL (1959)
Zapojení s polovodičovými součástkami , M. Syrovátko, SNTL (1987)

Technika:
Betonové stavitelství I, Jílek, Novák, SNTL (1986)
Diamanty a jejich použití v průmyslu, P. Růžička, SNTL (1963)
Geodézie, M. Hauf, SNTL (1989)
Kmitání a otřesy stavebních konstrukcí, J. Jeřábek, NADAS (1968)
Kmitanie nosníkov a hriadeľov, J. Gonda, Vydavateľstvo SAV (1969)
Kompresory, V. Chlumský, A. Liška, SNTL (1978)
Konstrukce pozemních staveb II, kolektív autorov, SNTL (1970)
Mechanická technologie kovů, A. Beneš, SNTL (1967)
Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov, P. Veles, Alfa (1985)
Motory, J. Budlovský, SNTL (1967)
Nauka o materiálu III – 2, F. Píšek, NČSAV (1962)
Neželezné kovy a slitiny, V. Sedláček, SNTL (1979)
Novodobé metody výpočtu tuhosti, Valenta, Ulrych, Němec, SNTL (1975)
Obráběcí stroje. Konstrukce a výpočty, P. Breník, J. Píč, SNTL (1986)
Ohybové kmitanie nosníkov, J. Gonda, Veda (1977)
Príručka experimentálnej pružnosti, M. Hetényi, SVTL (1961)
Pružnost a pevnost ve stavitelství I, R. Servít, SNTL (1965)
Rakety a kosmodromy, Růžička, Popelínský, Naše vojsko (1986)
Slévarenství 1 a 2 Část obecná, Speciální část, Píšek, Plešinger a kol., SNTL (1974, 1975)
Spalovací turbíny, M. Kousal, SNTL (1980)
Staticky neurčité konstrukce, J. Kazda, SNTL (1970)
Statika skořepin a skořepinových konstrukcí, Gorbatov, Valenta, SNTL (1972)
Stavebná mechanika I a II, A. Turecký, J. Sobota, SVTL (1959, 1962)
Svetlo, optika a osvetľovanie vo fotografii, M. Pavlinec, SVTL (1963)
Technické početní tabulky, F. Glanc a kol., SNTL (1957)
Technické tabulky, Klepš, Nožička, SNTL (1977)
Technické vzorce, E. Walther a kol., Alfa (1987)
Technický prekladový slovník - Jadrová technika, R. Sube a kol., Alfa (1987)
Technika chlazení, V. Chlumský a kol., SNTL (1971)
Techniky malířské a kašérské práce, Šturc, Nevařil, SNTL (1985)
Technológia tvárnenia, zlievarenstva a zvárania, F. Blaščík a kol., Alfa (1988)
Tenkostěnné pružné pruty, V. Z. Vlasov, SNTL (1962)
Teoretické základy slévárenské technologie, A. Vetiška a kol., SNTL (1974)
Teória výpočtov stavebných konštrukcií a základov podľa medzných stavov, K. Havelka, Vydavateľstvo SAV (1964)
Teorie plastických desek, Z. Sobotka, Academia (1973)
Teorie svařování, J. Kuncipál a kol., SNTL (1986)
Učebnice pro autoškoly, V. Hokeš a kol., Naše vojsko (1980)
Vlastnosti hmot, W. Espe, SNTL (1956)
Vzácné kovy v technice, J. Korecký,. R. Pospíšil, JČMF (1948)
Vzpěr prutových soustav, A. Bártlová, SNTL (1977)
Základy strojnictví, F. Boháček a kol., SNTL (1989)
Základy zobrazovania súčiastok v technickom kreslení, J. Veselovský, Alfa (1985)
Zázračná hmota, V. Kajdoš, SNTL (1965)
Zlievárenská technológia, J. Vilčko, S. Slovák, Alfa (1987)

Prírodné vedy:
Atlantis ve světle moderní vědy, Z. Kukal, Academia (1985)
Denné a nočné motýle, D. Carter, Ikar (2006)
Drahé kamene, C. Hall, Ikar (2005)
Encyklopédia archeológie, B. Novotný a kol., Obzor (1978)
Encyklopédia astronómie, A. Hajduk a kol., Obzor (1987)
Encyklopédia zeme, Činčura a kol., Obzor (1985)
Evoluční biologie, J. Flégr, Academia (2009)
Genetika, Snustad, Simmons, MUNI (2009)
Geochémia, A. Polanski, K. Smulikowski, SPN (1978)
Geochemie, Bouška, Jakeš, Pačes, Academia (1980)
Geologie 1 a 2, B. Bouček, O. Kodym, NČSAV (1954, 1963)
Horniny a minerály, Ch. Pellant, Ikar (2005)
Hvězdy a planety, I. Ridpath, Ikar (2004)
Izotopová geochronológia kryštalinika Západných Karpát, Cambel, Kráľ, Veda (1990)
Jeskyně a propasti v Československu, B. Kučera, J. Hromas, F. Skřivánek, Academia (1981)
Komety, C. Sagan, Eminent (1998)
Malá encyklopédia biológie, V. Betina a kol., Obzor (1975)
Metody v klimatologii, M. Nosek, Academia (1972)
Mineralogie, petrografie a geologie, F. Pauk a kol., SPN (1972)
Molekulární biologie, S. J. Bresler, Academia (1979)
Paleontologie obratlovců, Z. Špinar, Z. Burian, Academia (1984)
Pandin palec - Malá tajemství evoluce, S. J. Gould, Mladá Fronta (1988)
Plazy a obojživelníky, M. O'Shea, T. Halliday, Ikar (2005)
Přehled československých hub, Veselý, Kotlaba, Pouzar, Academia (1972)
Psy, D. Alderton, Ikar (2007)
Regionální geologie ČSSR - Díl I-Český masiv, Sv. 1-krystalikum, J. Svoboda, NČSAV (1964)
Úvod do molekulární biologie 1. díl, S. Rosypal, vlastný náklad (2006)
Veľký obrazový atlas rýb, S. Frank, Mladé letá (1976)
Veľryby, delfíny a sviňuchy, M. Carwardine, M. Camm, Ikar (2007)
Všeobecná geologie I - Stavba zemské kůry, R. Kettner, NČSAV (1956)
Všeobecná geologie IV - Vnější geologické síly, zemský povrch, R. Kettner, NČSAV (1955)
Všeobecná mineralógia I - Kryštalografia, R. Lukáč, SPN (1968)
Z našej prírody, rastliny, horniny, minerály, skameneliny, J. Krejča a kol., Príroda (1984)
Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty, Q. Záruba a kol., SNTL (1974)
Zoologie obratlovců, J. Gaisler, J. Zima, Academia (2007)
Zem – naša planéta, Hvoždara, Prigancová, Veda (1989)

Ostatné:
Algoritmy, P. Wroblewski, Computer press (2004)
Česko–čínský slovník 1 - A–E, D. Heroldová a kol., Academia (1974)
Dějiny slovenské literatury, A. Pražák
Dekompozice a rekursivní algoritmy, S. Dvořák, Grada (1992)
Encyklopedie antiky, L. Svoboda, Academia (1973)
Fantastika, utopie, antiutopie, J. Kagarlickij, Panorama (1982)
Fotografie na malý formát, E. Hruška, SNTL (1983)
Klonování - Hrozba nebo naděje?, J. Petr, Paseka (2003)
Kronika techniky, F.R. Paturi, B. Harenberg, Fortuna (1993)
Námorné bitky, E. Kosiarz, Pravda (1984)
Námornícke uzly, L. Skriagin, Alfa (1988)
O přírodě, T. Lucretius Carus, Svoboda (1971)
Pragmatizmus, realizmus, fenomenológia, existencializmus, J. Bodnár a kol., Epocha (1969)
Štruktúra vedeckých revolúcií, T. S. Kuhn, Pravda (1982)
Učebnice pilota 2011, kolektív autorov, Svět křídel (2011)
Veľký rusko-slovenský slovník 1-5, V. Lapárová a kol., Vydavateľstvo SAV (1960-1970)
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III, M. Kropilák a kol., Veda (1978)

-end-
Naposledy upravil klasik dňa Uto Mar 05, 2019 5:58 pm, celkovo upravené 44
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Re: Kvalitné knihy z matematiky, fyziky a chémie na predaj

Poslaťod klasik » Uto Aug 10, 2010 6:56 pm

Zoznam bol 10.8.2010 aktualizovaný.
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Re: Kvalitné knihy z matematiky, fyziky a chémie na predaj

Poslaťod klasik » Sob Aug 21, 2010 7:25 am

Zoznam bol 21.8.2010 aktualizovaný.
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 17.2.2011

Poslaťod klasik » Štv Feb 17, 2011 9:03 am

Zoznam bol aktualizovaný 17.2.2011
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 17.2.2011

Poslaťod Jarka333 » Sob Mar 05, 2011 8:56 pm

Dobrý deň,
chcem sa opýtať aká je cena knihy Zbierka úloh z matematiky pre SVŠ, Vejsada, Talafus ? :shock:
Ďakujem
Jarka333
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Sob Mar 05, 2011 8:53 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 17.2.2011

Poslaťod addula » Ned Mar 13, 2011 9:15 pm

dobry den,

aka je cena u tychto knih a v akom su stave?

Encyklopédia zeme, Činčura a kol., Obzor (1982)
Obloha na dlani, Pittich, Kalmančok, Obzor (1981)
Encyklopédia astronómie, kolektív autorov, Obzor (1987)

Dakujem
aduliak@post.sk
addula
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 4
Registrovaný: Uto Feb 15, 2011 9:21 pm

Zoznam bol aktualizovaný 27. 4. 2011.

Poslaťod klasik » Str Apr 27, 2011 8:04 am

Zoznam bol aktualizovaný 27. 4. 2011.
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Zoznam bol aktualizovaný 30. 8. 2011.

Poslaťod klasik » Uto Aug 30, 2011 10:09 am

Zoznam bol aktualizovaný 30. 8. 2011.
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod riv » Pia Dec 02, 2011 5:36 pm

Zdravim.
Su este aktualne publikacie:
-Fyzika v príkladoch 4.vyd., V. Hajko a kol., Alfa (1971)
-Fyzika, J. Krempaský, Alfa (1982)
riv
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Uto Feb 01, 2011 5:52 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod fisera » Pia Dec 16, 2011 7:51 pm

Zdravím, je ještě k dispozici kniha Gustav Tauš: Osciloskop?
Díky za odpověď.
Fišera
fisera.p@tiscali.cz
fisera
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pia Dec 16, 2011 7:45 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod jani21 » Pon Jan 30, 2012 10:30 pm

Dobrý deň prajem, prosím Vás máte ešte knihu - Encyklopédia zeme, Činčura a kol., Obzor (1982). Ďakujem za info, mám o ňu vážny záujem.
Jani
jani21
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pon Jan 30, 2012 10:01 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod brixo » Pia Feb 17, 2012 3:27 pm

Mal by som zaujem o Zbierku z uloh z vysiej matematiky okrem 1 vsetky bolo by to mozne?
Dakujem
brixo
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pia Feb 17, 2012 3:25 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod liborS » Sob Mar 17, 2012 8:23 pm

Dobrý den, měl bych zájem o knížku
Teória množín, Tibor Šalát.
Děkuji.
liborS
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Sob Mar 17, 2012 8:20 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod lesanka » Ned Apr 29, 2012 7:08 am

Dobrý den chcela by som sa spytat ci este stale je kniha anoganická chemia od šimu na predaj a za kolko
Dakujem
lesi@centrum.sk
lesanka
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Sob Apr 28, 2012 8:39 am

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod AdamusMarcus » Uto Máj 08, 2012 9:51 am

Mam zaujem o nasledujuce dve knihy

Zbierka úloh z vyššej matematiky 3, Eliaš, Horváth, Kajan, Alfa (1971)
Zbierka úloh z vyššej matematiky 4, Eliaš, Horváth, Kajan, Šulka, Alfa (1972)


Prosim o cislo Vaseho uctu. Hned zaplatim

Moja emailova adresa adamus_marcus@wp.pl

Moj mobil + 421 940 841 082

Ked mi zaslete cislo uctu, hned Vam zaplatim

Moja adresa

Adam Marek Bryszkowski

Stredná odborná škola

Bystrická 4

966 81 Žarnovica

Z podzdravom

Adam Marek Bryszkowski
AdamusMarcus
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 2
Registrovaný: Uto Máj 08, 2012 9:40 am

Ďalší

Späť na Ak chcete predávať knihy kliknite sem

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 9 hostia

cron