Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 20. 5. 2020

knihy, skriptá, atlasy, mapy ... na predaj

Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 20. 5. 2020

Poslaťod klasik » Str Júl 28, 2010 11:26 am

.
Predám odborné knihy z matematiky, fyziky, chémie, biológie, astronómie, techniky ...

Vážnemu záujemcovi rád poskytnem detailnejšie informácie a fotografie. Ponuka je stále aktuálna. V prípade záujmu ma prosím kontaktujte len na e-mail: estamklasik@gmail.com

Ponuka platí aj pre záujemcov z Českej republiky, za rovnaké poštovné!

Matematika:
500 riešených slovných úloh z matematiky - Križalkovič, Cuninka, Šedivý
500 riešených úloh z geometrie - Križalkovič, Cuninka, Šedivý
Algebra - Demlová, Nagy
Algebra - MacLane, Birkhoff
Algebra - L. Procházka, Bican
Algebra - pro učitelské studium - L. Bican
Algebra a teoretická aritmetika 1 a 2 - Katriňák, Gavalec, Gedeonová, Smítal, Šalát, Haviar, Hecht, Katriňák
Algebra, každý začátek je lehký - H. Kästner; P. Göthner
Algebraická teorie automatů - Demlová, Koubek
Algebraické struktury s binárními operacemi - B. Pondělíček
Algoritmizácia - J. Hvorecký, J. Kelemen
Algoritmy a strojové řešení úloh - B. A. Trachtenbrot
Algoritmy pre 4. ročník gymnázia - J. Hvorecký, M. Franek
Analytická a diferenciální geometrie - B. Budinský
Analytická geometria, rovinná v školskej a technickej praxi - M. Harant
Analytická geometrie a lineární algebra - E. Peschl
Analytická geometrie a nerovnosti - K. Havlíček
Analytická geometrie lineárních útvarů - E. Kraemer
Analytická geometrie pro začátečníky - K. Šindelář
Analytická metoda v geometrii I+II - Z. Vančura
Analýza v komplexním oboru - M. Šulista
Analýza v reálném a komplexním oboru 1. vyd. - W.Rudin
Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník výpočtovej techniky a matematiky - J. Magula
Aplikovaná algebra - Birkhoff, Bartee
Aproximace funkcí - Teorie a numerické metody - G. Meinardus
Aritmetické hry a zábavy - K. Čupr
Aritmetika a algebra pro pedagogické fakulty I. – Aritmetika - Hruša, Dlouhý, Mencl
Aritmetika pro pedagogické instituty - K. Hruša, a kol.
Automaty a gramatiky - M. Chytil
Binární relace - J. Šrejder
Bodové množiny - E. Čech
Calculus infinitesimalis pars prima - P. Vopěnka
Co asi nevíte o vzdálenosti - A. Kufner
Co víme o přirozených číslech, 2. vyd. - J. Sedláček
Cvičení z matematiky - A. Prágerová
Cvičenia a úlohy z operačnej analýzy - G. Desbazeille
Cyklografie - L. Seifert
Číslo a náuka o ňom - G. N. Berman
Človek a matematika - R. Fischer, G. Malle
Čo je teória hromadnej obsluhy? - Rozenberg, Prochorov
Dějiny matematiky ve starověku - A. Kolman
Dějiny matematiky ve středověku - A. Juškevič
Desať kapitol z numerických, grafických a iných metód - O. Strečko
Deset kapitol z diferenciálního a integrálního počtu 1. vyd. - K. Hruša
Deskriptívna geometria v príkladoch - Macková a kol.
Deskriptivní geometrie - pro samouky 3. vyd. - Kounovský, Vyčichlo
Deskriptivní geometrie 5. vyd. - Kounovský, Vyčichlo
Deskriptivní geometrie I - Menšík, Setzer
Deskriptivní geometrie I - Kadeřávek, Klíma, Kounovský
Deskriptivní geometrie I+II - A. Urban
Deskriptivní geometrie, Příručka pro přípravu na vyskou školu - Menšík, Setzer
Determinanty a matice - J. Chudý
Determinanty a matice v theorii i v praxi I a II - V. Vodička
Dialogy o matematice - A. Rényi
Dialógy o matematike - A. Rényi
Diferenciálne rovnice v chemickom inžinierstve - I. Havalda, V. Kovár
Diferenciální a integrální počet funkce více proměnných - R. Sikorski
Diferenciální geometrie křivek a ploch - B. Hostinský
Diferenciální počet - Z. Horský
Diferenciální počet - R. Výborný
Diferenciální počet funkcí více proměnných - K. Šindelář
Diferenciální počet pro začátečníky - K. Havlíček
Diferenciální rovnice v komplexním oboru - V. Jarník
Differential equations and their applications - Proceedings of the Conference held in Bratislava in September 1966 - kolektív autorov
Diskrétní fourierova transformace a její použití - V. Čížek
Druhé rozpravy s geometrií - P. Vopěnka
Druhý výlet do moderní matematiky - J. Vyšín, J. Kučerová
Dynamické modely - A. Laščiak a kol.
Ekonomická štatistika - Kovačka a kol.
Elementárna štatistika - pre psychológov sociológov a pedagógov - F. Hillebrand
Elementární funkce - E. Čech
Elementární funkce v teorii a praxi - Gál, Růžička
Elementární geometrie III - J. Vyšín
Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic 1. vyd. - J. Nagy
Elementárny úvod do modernej matematiky - V. Okrucký
Encyklopedie aplikované matematiky I a II - J. Nečas a kol.
Euklidovské geometrické konštrukcie - B. Šofr
Expertné systémy - M. Popper, J. Kelemen
Faktorová analýza a její zobecnění - P. Blahuš
Finanční matematika pro každého - Radová, Dvořák, Málek
Finanční matematika pro každého příklady - Radová a kol.
Fourierovy řady - Kufner, Kadlec
Fourierovy řady - Hardy, Rogosinski
Fourierovy trigonometrické řady a metoda konečných prvků v komplexním oboru - Koukal, Křížek, Potůček
Funkce více proměnných - M. Krbálek
Funkcie komplexnej premennej, operátorový počet, teória stability - Aramanovič, Lunc, Eľsgoľc
Funkcionální analýza a numerická matematika - L. Collatz
Fuzzy množiny a jejich aplikace 1. vyd. - V. Novák
Geometria - Riešené úlohy - Š. Iľaš, J. Duplák
Geometria 1 a 2 - Hejný, Zaťko, Kršňák, Šedivý, Božek
Geometrie Hilbertova prostoru - A. Kufner
Geometrie I + II - M. Sekanina a kol.
Geometrie trojúhelníka - Švrček, Vanžura
Goniometrické funkce - Budinský, Šmakal
Grafická korelační analýza - Egermayer, Janeček
Grafy - J. Demel
Grafy a ich aplikácie - J. Bosák
Grafy a jejich aplikace - J. Demel
Grafy a jejich použití - J. Nečas
Gramatiky a jazyky - Molnár, Češka, Melichar
Grupy a svazy - L. Beran
Grupy geometrických transformácií - J. Čižmár
Grupy okruhy a zväzy - A. Legéň
Hra a logika v 85 príkladoch - Bizám, Herceg
Hry takmer matematické - Gatial, Hecht, Hejný
Integrál, míra a derivace 1 a 2 - Šilov, Gurevič
Integrální počet - J. Nagy, E. Nováková, M. Vacek
Integrální počet pro začátečníky 2.vyd. - K. Havlíček
Integrální transformace - J. Veit
Jak řešit rovnice a jejich soustavy - Jiří Jarník; Šisler
Jak se studují geometrické útvary v prostoru I - J. Klapka
Jak sestrojovat spojnicové nomogramy - Z. Opava
Jak vyšetřujeme geometrická místa metodou souřadnic - M. Koman
Jak vytváří statistika obrazy světa a života I - J. Janko
Jaká je logická výstavba matematiky? - M. Katětov
K problematice měření v humanitních vědách - Z. Půlpán
Kapitoly z obecné algebry - A. G. Kuroš
Kapitoly z obecné algebry 2. vyd. - A. G. Kuroš
Kódování - J. Adámek
Kombinatorická analýza v praxi - K. Čulík, V. Doležal, M. Fiedler
Kombinatorická teória pravdepodobnosti - L. Kosmák
Kombinatorické algoritmy - L. Kučera
Kombinatorika - N. J. Vilenkin
Kombinatorika v teorii a praxi, Úvod do teorie grafů - J.Sedláček
Komplexní čísla a funkce - J. Jarník
Konec záhady hlavolamů - S. Vejmola
Kongruence - A. Apfelbeck
Konstrukce omezenými prostředky a geometrické aproximace - V. Hruška
Konštrukčná geometria - Piják, Šedivý, Grajcar, Zaťko
Konštruktívna geometria pre technikov - V. Medek, J. Zámožík
Konvexní útvary - J. Vyšín
Kosmické hlavolamy - Z. Nowak
Kosoúhlé promítání - F. Veselý
Kouzlo čísel - Křížek, Sommer, Šolcová
Kreslenie pomáha počítať - Ostrovskij, Kordemskij
Kurs diferenciálních rovnic 2. vyd. - V. V. Stěpanov
Kvalifikační příručka technického kresliče - J. Kochman
Laplaceova transformace, Základy teorie a užití v elektrotechnice - Z. Pírko, J. Veit
Lineárna algebra v úlohách - P. Svätokrížny
Lineárna diferenciálna rovnica tretieho rádu - M. Greguš
Lineárne programovanie - Plesník, Dupačová, Vlach
Lineárne programovanie - metódy a aplikácie - S.I.Gass
Lineární algebra - L.Bican
Lineární algebra - Havel, Holenda
Lineární algebra 2 - Ľubomíra Balková-Dvořáková
Lineární algebra a geometrie - L.Bican
Logaritmické počítadlo - Daniel, Danielová
Logické prvky ve školské matematice - M. Jelínek
Logické základy geometrie - V. Svitek
Logika pre každého - F. Gahér
Logika prvého rádu - R. M. Smullyan
Logika, algebry a grafy - Kolář, Štěpánková, Chytil
Logika, neúplnost, složitost a nutnost - Švejdar
Malá encyklopédia matematiky 1. vyd. - Šalát a kol.
Malá encyklopédia matematiky 3. vyd. - Šalát a kol.
Malý výlet do moderní matematiky - Koman, Vyšín
Matematická analýza - Gillman, McDowell
Matematická analýza - G. J. Šilov
Matematická analýza 1 - Ďurikovič, Gera
Matematická analýza 1 - Šulka, Moravský, Satko
Matematická analýza funkcií reálnej premennej - Švec, Šalát, Neubrunn
Matematická analýza I - L. Satko, M. Sabolová
Matematická analýza I a II - Brabec, Martan, Rozenský, Hrůza
Matematická analýza II - Šulka, Satko
Matematická analýza pro fyziky II - J. Kopáček
Matematická ekonomie - R. G. D. Allen
Matematická fyzika, Základné rovnice a špeciálne funkcie - V. Arsenin
Matematická indukce - R. Výborný
Matematická kartografia - F. Kuska
Matematická logika pre začiatočníkov 1 a 2 - T. Varga
Matematická statistika - J. Likeš, J. Machek
Matematická statistika - J. Anděl
Matematická teória optimálneho riadenia - P. Brunovský
Matematická teorie programů - Z. Manna
Matematické a fyzikální modelování v hydrotechnice 1 - J. Čábelka, P. Gabriel
Matematické funkcie v škole a v praxi - Dubec, Hruškovič, Ondrejička
Matematické hlavolamy 3. vyd. - Dynkin, Molčanov, Rozentaľ
Matematické hlavolamy a hříčky - H. Dudeney
Matematické metódy riadenia pri neúplnej informácii - D. Judin
Matematické metody síťové analýzy - Zuchovckij, Radčiková
Matematické metody v ekonomii - B. Korda
Matematické metódy v chemickom inžinierstve - Jenson, Jeffreys
Matematické metody ve fyzice - L. Schwartz
Matematické metody ve fyzice a technice - J. W. Dettman
Matematické modelování v problémech klimatu - J. Horák
Matematické modelovanie ekonomických procesov - J. Sojka, J.Walter
Matematické obzory 22 - Greguš, Hecht
Matematické obzory 23 - Greguš, Hecht
Matematické obzory 24 - Greguš, Hecht
Matematické obzory 25 - Greguš, Hecht
Matematické obzory 27 - Greguš, Hecht
Matematické obzory 28 - Greguš, Hecht
Matematické obzory 29 - Greguš, Hecht
Matematické obzory 30 - Greguš, Hecht
Matematické obzory 9 - Greguš, Smítal
Matematické programování - J. Janáček
Matematické programování - J. Havrda
Matematické rekreace - B. Dobrovolný
Matematické struktury a kategorie - J. Adámek
Matematické vzorce 2. vyd. - H.J. Bartsch
Matematické vzorce a spôsob ich použitia 1. vyd. - A. Dubec
Matematické vzorce a spôsob ich použitia 2. vyd. - A. Dubec
Matematika - L. Frank a kol.
Matematika - H. Simon, K. Stahl
Matematika - Hájková, John, Kalenda, Zelený
Matematika - F. Čuřík
Matematika - Příručka pro přípravu na vysokou školu - V. Bruthans, A. Kejzlar
Matematika 1 a 2 - Ján Ivan
Matematika 1 a 2 - Kluvánek, Mišík, Švec
Matematika a geometrie pro technickou praxi - M. Menšík
Matematika a logika - Kac, Ulam
Matematika cenných papírů - T. Cipra
Matematika hrou i vážně - B. Zelinka
Matematika I a II - Knichal, Bašta, Pišl, Rektorys
Matematika I a II - B. Budinský, J. Charvát
Matematika I pro strojní fakulty - I. Mezník, J. Karásek, J. Miklíček
Matematika IV - Numerické metódy, pravdepodobnosť, mat. štatistika - Ľ. Piatka a kol.
Matematika pre ekonómov - J. Štalmašek
Matematika pre ekonómov 1 a 2 - Huťka a kol.
Matematika pre prijímacie skúšky na vysoké školy - K. U. Šachno
Matematika pre rodičov - C.B. Allendoerfer
Matematika pro chemiky I + II - Kolda, Krajňáková, Kimla
Matematika pro přírodovědce II - J. Štěpánek
Matematika sdělovací techniky - Č. Kohlmann
Matematika ve sdělovací technice - Č. Kohlmann
Matematika základnej školy v heslách - V. Matuška, Z. Trefný
Matice - M. Jelínek
Maticový počet a jeho použití v elektrotechnice - J. Schmidtmayer
Maticový počet a jeho použití v technice 2. vyd. - J. Schmidtmayer
Měřické chyby a jejich vyrovnání - B. Kladivo
Metoda časové diskretizace a parciální diferenciální rovnice - K. Rektorys
Metoda GUHA - automatická tvorba hypotéz - P. Hájek, T. Havránek, M. Chytil
Metodika řešení matematických úloh 2. vyd. - J. Vyšín
Metódy a použitie numerickej matematiky - J. Legras
Metody matematické statistiky 1. vyd. - R. Reisenauer
Metody numerické matematiky - G. I. Marčuk
Metody operační analýzy I - A. Ter-Manuelianc
Metódy riešenia matematických problémov - L. Larson
Metody vícerozměrné analýzy - Ajvazjan, Bežajevová, Staroverov
Metrické priestory - T. Šalát
Množinová algebra - L. Kosmák
Množinový počet zrozumiteľne - D. Haupt
Množiny a přirozená čísla - Blažek, Kussová
Množiny a všeličo okolo nich - Lev Bukovský
Množiny bodů v prostoru - J. Holubář, L. Boček
Modelovanie a simulácia - Š. Neuschl, J. Blatný
Modely rozhodovania v konfliktných situáciách a za neurčitosti - M. Chobot
Modely sieťovej analýzy - L. Unčovský a kol.
Moderné algoritmy na riešenie niektorých eliptických parciálnych diferenciálnych rovníc - M. Vajteršic
Moderní statistika - H. Swoboda
Modifikace metody konečných prvků pro nestacionární problémy dynamiky - R. Brepta
Nebojte sa matematiky 2. vyd. - J. Sedláček
Neklasické logiky - M. Mleziva
Nekonečné rady - T. Šalát
Některé matematické metody fyziky - Goertzel, Tralli
Nerovnosti - P. P. Korovkin
Nerovnosti a odhady - A. Kufner
Nerovnosti v trojúhelníku - S. Horák
Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky 1 a 2 - M. Hriňák a kol.
Nomografia a iné grafické metódy - F. Jurga
Nomogramy - V. Štěpánský
Nomogramy s jednou průsvitkou - V. Hruška
Nové matematické rekreace - B. Dobrovolný
Numerické metody - E. Vitásek
Numerické metódy a matematická štatistika - Riečanová a kol.
Numerické metody algebry - S. Míka
Numerické metody lineární algebry - Faddejev, Faddejevová
Numerické metody matematické analýzy - P. Přikryl
Numerické metódy na osobnom počítači - D. Arnold
Numerické řešení rovnic - K. Čupr
Numerické výpočty SVVŠ - Vlach, Kyncl
O aplikáciach matematiky - J. Černý
O dělitelnosti čísel - A. Białas
O funkciách a funkcionálnych rovniciach - J. Smítal
O grupách - L. Rieger
O grupách a svazech - L. Rieger
O modernizácii školskej matematiky 2. vyd. - J. Šedivý
O náhodě a pravděpodobnosti - A. Plocki
O nekonečných řadách - J. Vyšín
O nerovnostech a nerovnicích - F. Veselý
O podobnosti v geometrii - J. Šedivý
O pravdepodobnosti a miere - B. Riečan
O rovinných konstrukcích odvozených z prostorových útvarů - J. Holubář
O rovnicích 2. vyd. - Š. Schwarz
O rovnicich s parametry - J. Váňa
O souřadnicích v rovině - Z. Pírko
Obyčajné diferenciálne rovnice - Greguš, Švec, Šeda
Obyčejné diferenciální rovnice - J. Kurzweil
Obyčejné diferenciální rovnice a jejich řešení - R. Rychnovský
Od pravouhlých súradníc k vektorom 3. vyd. - J. Gatial, M. Hejný
Oddělitelnost množin 1. vyd. - J. Morávek, M. Vlach
Oddělitelnost množin 2. vyd. - J. Morávek, M. Vlach
Odhady v náhodných procesoch - F. Štulajter
Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice - S. Míka, A. Kufner
Operátorový počet - V. Vodička
Operátorový počet a přechodné zjevy v elektrických obvodech - M. I. Kontorovič
Optimálne programovanie 2. vyd. - A. Laščiak a kol.
Ortogonální systémy - J. Matušů
Parciální diferenciální rovnice a jejich některá řešení 2. vyd. - Rychnovský, Výborná
Parciální diferenciální rovnice I a II - Stacionární rovnice a Evoluční rovnice - Míka, Kufner, Barták
Plochy ve výpočetní technice - L. Drs
Počátky vyšší matematiky v řešených úlohách - V. Ryšavý
Počet integrální - V. Štěpánský
Počet pravděpodobnosti - J. Likeš, J. Machek
Počet pravdepodobnosti a matematická štatistika - M. Bučko
Počet pravděpodobnosti I+II - B. Hostinský
Počet pravděpodobnosti v příkladech - P. Hebák, J. Kahounová
Podprostory Euklidovských prostorů - A. Pultr
Pohľad do dejín matematiky - Š. Znám, L. Bukovský
Populárne o počte pravdepodobnosti - B. Šofr
Populární encyklopedie matematiky - kolektív autorov
Posloupnosti a řady - J. Jarník
Praktická systémová analýza - Chandor, Graham, Williamson
Pravděpodobnost a informace - A. M. Jaglom, I. M. Jaglom
Pravdepodobnosť a matematická štatistika - Riečan, Lamoš, Lenárt
Pravdepodobnosť a matematická štatistika - Štatistické analýzy 1. vyd. - Lamoš, Potocký
Pravdepodobnosť a matematická štatistika - Štatistické analýzy 2. vyd. - Riečan, Lamoš, Lenárt
Pravděpodobnost ve vědě a technice - Dupač, Hájek
Prehľad matematiky - Horák, Niepel
Prehľad modernej algebry - MacLane, Birkhoff
Príbehy o integráloch - B. Riečan
Približné metódy riešenia diferenciálnych a integrálnych rovníc - Michlin, Smolickij
Príklady z matematiky na prijímacie pohovory - O. Grošek, P. Volauf
Príklady zo štatistických metód 2. vyd. - Bakytová, Ugron
Príručka elementárnej matematiky - M. J. Vygodskij
Príručka matematiky pre fyzikov - E. Madelung
Proč děláme důkazy v matematice - V. Čech
Programování počítačů pro ekonomické aplikace - S. Adamec
Projektivní geometrie I - Útvary jednoparametrické - V. Hlavatý
Prostory o čtyřech a více rozměrech - K. Havlíček
Přehled elementární matematiky 3. vyd. - Hruša, Kraemer, Sedláček
Přehled matematické analýzy 1 a 2 - Danilov, Ljusternik
Přehled teorie funkcí jedné komplexní proměnné - K. Dusl
Příklady k základům statistiky - Cyhelský, Hustopecký, Závods
Přímky a křivky - Vasiljev, Gutenmacher
Reálná čísla - P. Vít
Reálne čísla - T. Šalát
Relace a funkce - M. Jelínek
Repetitorium matematiky a geometrie - Mikan, Štěpánský
Riešené príklady derivácie a spätnej integrácie funkcií - F. Chemnitius
Riešené príklady z matematiky - na prijímacie pohovory na vysoké školy - I. Krsek, M. Matejdes
Riešené úlohy na nerovnice - Križalkovič, Cuninka, Šedivý
Riešené úlohy z modernej matematiky - Križalkovič, Cuninka, Šedivý
Riešené úlohy z modernej matematiky 2 - Križalkovič, Cuninka, Šedivý
Riešenie príkladov z matematiky + dodatok - J. Kováčik a kol.
Rovnice a nerovnosti - J. Bosák
Rozhovory o množinách - N. J. Vilenkin
Rozpracovaná řešení úloh z vyšší algebry - J. Weil a kol.
Různé způsoby zobrazovací v deskriptivní geometrii - J. Klíma
Řady - J. Holenda
Řešené maturitní úlohy z matematiky - I. Bušek
Řešené úlohy z matematiky - Aritmetika a algebra - O. Maška
Řešené úlohy z matematiky - Planimetrie - O. Maška
Řešené úlohy z matematiky - Stereometrie, trigonometrie, analytická geometrie - O. Maška
Řešené úlohy z vyšší matematiky 1 a 2 - V. Ryšavý
Řetězové zlomky - P. Vít
Sbírka příkladů z lineárního programování - L. Rychetník; J. Zelinka; V. Pelzbauerová
Sbírka řešených příkladů z matematiky I - Jirásek, Kriegelstein, Tichý
Sbírka řešených příkladů z matematiky II - Jirásek, Čipera, Vacek
Sbírka řešených příkladů z matematiky III - Jirásek, Benda, Čipera, Vacek
Sbírka řešených příkladů z vyšší matematiky 1. vyd - A. Hlaváček
Sbírka řešených příkladů z vyšší matematiky I+II 2. vyd. - Hlaváček, Dolanský
Sbírka řešených úloh z matematiky, fyziky a informatiky - Z. Renc
Sbírka úloh z matematiky - Příručka pro přípravu na vysokou školu - M. Čermák, A. Kamarýt, H. Kořínková
Sbírka úloh z teorie funkcí komplexní proměnné - M. A. Jevgrafov a kol.
Sbírka úloh z teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a teorie náhodných funkcí - A. A. Svešnikov
Sbírka úloh z vyšší matematiky 2. vyd. - V. Minorskij
Sčítání nekonečně malých veličin - I. P. Natanson
Seznamujeme se s množinami - J. Bečvář a kol.
Simulační modely - R. Hušek, J. Lauber
Slova, která se hodí - jak si povídat o matematice - M. Mareš
Slovník školské matematiky - J. Sedláček a kol.
Složitost výpočtů a optimální algoritmy - J. Morávek
Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic - J. Nagy
Spojité modely v biologii - J. Kalas, Z. Pospíšil
Spojitý dynamický systém a jeho simulace na počítači - J. Křemen
Stabilita řešení obyčejných diferenciálních rovnic - J. Nagy
Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech - Meloun, Militký, Hill
Statistické metody analýzy a kontroly jakosti a spolehlivosti - Ja. B. Šor
Statistické metody v příkladech - L. Cyhelský, J. Zelinka
Statistické toleranční meze - M. Jílek
Statistika pro obchod a hospodářství - T.H. Wonnacott, R.J. Wonnacott
Statistika pro techniky - F. Egermayer, M. Boháč
Statistika v příkladech - L. Cyhelský
Stochastické modely operačnej analýzy - L. Unčovský
Stochastické modely v ekonomii - J. Walter
Stroje pomáhají myslet - M. Valach
Středoškolská geometrie - Úvod do studia - L. Zelina
Symetrické funkce - A. Kufner
Syntéza a analýza efektívnych numerických algoritmov - J. Mikloško
Systémová analýza a syntéza - J. Habr, J. Vepřek
Štatistické metódy v meraní - L. Kubáček, A. Pázman
Štruktúrna analýza a rozmiestňovacie modely - J. Fecanin a kol.
Tabuľky neurčitých integrálov - M. L. Smoljanskij
Technická matematika - B. Dobrovolný
Technický prekladový slovník - MATEMATIKA, 2 diely - Eisenreich, Sube, Medek
Teória čísel - Davydov, Znám
Teória čísel 1. vyd. - Š. Znám
Teória hier - Turnovec, Chobot
Teória hier a rozhodovania - Chobot, Turnovec, Ulašín
Teória miery - B. Riečan, T. Neubrunn
Teória množín 1. vyd. - Šalát, Smítal
Teória pravdepodobnosti - J. S. Ventceľová
Teória spoľahlivosti - W. Schneeweiss
Teorie grafů - J. Nešetřil
Teorie her a statistického rozhodování - D. Blackwell, M. A. Girshick
Teorie náhodných procesů a její aplikace v radiotechnice - B. R. Levin
Teorie pravděpodobnosti - J. Štěpán
Teorie pravděpodobnosti - A. Rényi
Teorie pravděpodobnosti - V. N. Tutubalin
Teorie pravděpodobnostního výběru - J. Hájek
Theorie a prakse numerického počítání - V. Láska, V. Hruška
Transformace Z a některá její použití - R. Vích
Trigonometrie - P. J. Kožeurov
Trigonometrie 2. vyd. - A. Urban
Tři kapitoly o problémovém vyučování v matematice - J. Vyšín
Učebnice lineárního programování - M. Korda
Učebnice matematické analysy II - Grebenča, Novoselov
Učebnice matematiky pro posluchače VŠE II - S. Šmakal, A. Prágerová
Úlohy o maximech a minimech funkcí - J. Hroník
Úlohy o veľkých číslach - I. Korec
Úlohy o výrocích a množinách pro I. ročník gymnasia - J. Šedivý, J. Lukátšová
Úlohy z algebry a geometrie pre 1. ročník gymnázia - J. Šedivý, J. Lukátšová
Úlohy z elementární matematiky - Lidskij, Ovsjannikov, Tulajkov, Šabunin
Úlohy z matematiky pre 4. ročník gymnázia - J. Vyšín a kol.
Úlohy z matematiky pro III. ročník gymnasia - B. Riečan, M. Franek
Umelá inteligencia - Návrat a kol.
Umění vidět v matematice - F. Kuřina
Uspořádané množiny - L. Beran
Uspořádání a Booleovy algebry - R. Faure; E. Heurgonová
Úvod do analytické geometrie - B. Bydžovský
Úvod do analytické theorie mnohočlenů s reálnými koeficienty - K. Rychlík
Úvod do Booleovy algebry a navrhování logických obvodů - G. E. Hoernes, M. F. Heilweil
Úvod do diskrétnej matematiky - S. V. Jablonskij
Úvod do finitní matematiky - Kemeny, Snell, Thompson
Úvod do funkcionální analýzy - A. E. Taylor
Úvod do globální analýzy - I. Kolář
Úvod do inteligentního kalkulu - 1000 příkladu z elementární analýzy - Ilja Černý
Úvod do logiky a metodologie deduktivních věd - A. Tarski
Úvod do matematické analýzy 2. vyd. - Z. Dlouhý, K. Hruša
Úvod do matematické teorie pružných a pružně plastických těles - J. Nečas, I. Hlaváček
Úvod do matematickej jazykovedy - J. Horecký
Úvod do matematiky v alternatívnej teórii množín - P. Vopěnka
Úvod do numerické matematiky - Nekvinda a kol.
Úvod do operačného výskumu - Ch. W. Churchman, R. L. Ackhoff
Úvod do studia matematiky 2. vyd. - K. Hruša, Z. Dlouhý, J. Rohlíček
Úvod do teorie Besselových funkcí - B. Koreňev
Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr - Preparata, Yeh
Úvod do teorie grafů 3. vyd. - J. Sedláček
Úvod do teórie neurónových sietí - V. Kvasnička a kol.
Úvod do teorie počítačů - V. Rajlich
Úvod do teorie pravděpodobnosti - J. Hátle, J. Kahounová
Úvod do Thomovy teorie katastrof - I. Kolář
Úvod do vyšší matematiky - R. Rychnovský
Užitá matematika pro elektrotechnické inženýry 2. vyd. - A. Angot
Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky - K.Rektorys
Vektorová analýza - Nagy, Nováková, Vacek
Vektorové prostory - Z. Horský
Vybrané partie z moderní matematiky - J. Nagy
Vybrané úlohy z matematické olympiády Z - kolektív autorov
Vybrané úlohy z matematických olympiád Z - Vyšín, Macháček
Vyprávění o množinách - N. J. Vilenkin
Vyrovnávací počet - J. Böhm
Zábavná matematika - Novoveský, Križalkovič, Lečko
Základné poznatky z algebry a teórie čísiel - J. Šedivý
Základní numerické metody - O. Slavíček a kol.
Základní numerické metody - M. Vlach
Základy algebry pro techniky - L. Kolek
Základy analysy v komplexním oboru - I. Černý
Základy analýzy v komplexním oboru - M. Šulista
Základy aplikované matematiky I - III - Škrášek, Tichý
Základy diferenciálního počtu - Riečan, Neubrunn
Základy elementární geometrie - J. Kouřim a kol.
Základy formální logiky - V. Janák
Základy matematické statistiky - J. Anděl
Základy matematickej analýzy - L. Kosmák
Základy mathematiky I a II - Jan Vojtěch
Základy náuky o riešení rovníc nové 1. vyd. - Š. Schwarz
Základy numerické matematiky - Demidovič, Maron
Základy numerické matematiky - A. Ralston
Základy numerické matematiky a programování - R. Černá a kol.
Základy operačnej analýzy, Úlohy, techniky a cvičenia - Makower, Williamson
Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky - Hátle, Likeš
Základy pravdepodobnosti a štatistiky - F. Rublík
Základy spolehlivosti a jejich využití v praxi - S. R. Calabro
Základy stereometrie - Boček, Kadleček
Základy štatistiky 2. vyd. - Bakytová a kol.
Základy teorie funkcí a funkcionální analýzy - Kolmogorov, Fomin
Základy teorie matic - O. Borůvka
Základy teórie odhadu - L. Kubáček
Základy teorie systémů - J. Štach
Základy vektorového počtu 3. vyd. - J. Garaj
Zaujímavá logika - Bizám, Herceg
Zbierka maturitných úloh z deskriptívnej geometrie - J. Filip
Zbierka príkladov z obyčajných diferenciálnych rovníc - N. M. Matvejev
Zbierka riešených príkladov a úloh z lineárnej algebry a analytickej geometrie - Kaprálik, Tvarožek
Zbierka riešených úloh z algebry - M. Zöldy a kol.
Zbierka riešených úloh z algebry - F. Dudra
Zbierka riešených úloh z aritmetiky - F. Dudra
Zbierka úloh o reláciách, zobrazeniach a funkciách - O. Odvárko a kol.
Zbierka úloh z matematickej analýzy 2. vyd. - G. N. Berman
Zbierka úloh z matematiky - Krajňáková a kol.
Zbierka úloh z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky - Potocký a kol.
Zbierka úloh z vyššej algebry - Faddejev, Sominskij
Zbierka úloh z vyššej matematiky 1-4 - Eliáš, Horvát, Kajan
Zborcené plochy - J. Kounovský
Zobrazovací metody I a II - E. Kraemer

Fyzika:
Akustika - Jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi - B. Geist
Akustika a elektroakustika - Z. Škvor
Astrofyzika 2. vyd. - V. Ginzburg
Astronomie I a II - Guth, Link, Mohr, Šternberk
Atom a jaderná technika - kolektív autorov
Atómová a jadrová fyzika II - J. Oravec
Atomové jádro - M. I. Korsunskij
Besedy o fyzike - M. I. Bludov
Cesta do nitra hmoty - Čeleda, Kuba
Co víme o hvězdách? 1. vyd. - F. Link
Dálkový průzkum Země - J. Kolář
Dálkový průzkum Země - Z. Murdych
Dějiny astronomie - H. Couperová, N. Henbest
Dejiny fyziky - R. Zajac, J. Chrapan
Detekcia a spektrometria žiarenia alfa a beta - Š. Šáro
Dynamika - V. Dašek
Dynamika pre inžinierov - J. Gonda
Dynamika v príkladoch - V. I. Salva
Einstein, Život, smrt a nesmrtelnost - B. G. Kuznecov
Elektrická měření nízkých teplot - J. Vepřek
Elektroluminiscence - světlo budoucnosti - K. Pátek, M. Neumannová
Elektronové a iontové pochody v iontových krystalech - O. Stasiw
Elektrony, fonony, magnony - M. I. Kaganov
Elektřina a magnetismus - Sedlák, Štoll
Elektřina a magnetismus 2. vyd. - V. Petržílka, S. Šafrata
Elektřina a magnetismus 3. vyd. - Fuka, Havelka
Elementární částice - A. Vančura
Experimentálna jadrová fyzika - Usačev, Chrapan, Chudý, Vanovič
Feynmanove prednášky z fyziky 1-5 - Feynman, Leighton, Sands
Fysikální optika - V. Petržílka
Fyzika - V. Šanderová, J. Kracík
Fyzika - H. Kuchling
Fyzika - Krupka, Kalivoda
Fyzika - príklady pre prijímacie pohovory - M. Červeňová a kol.
Fyzika 2. vyd. - J. Krempaský
Fyzika 2. vyd. - B. Urgošík
Fyzika atomového jádra - T. Mayer-Kuckuk
Fyzika I a II 5. vyd. - D. Ilkovič
Fyzika III pre pedagogické fakulty - Baláž, Doležel, Bederka
Fyzika jádra - M. A. Preston
Fyzika komet - Bouška, Vanýsek
Fyzika netradične mechanika - I. Baník, R. Baník, J. Zámečník
Fyzika nízkych teplôt - Š. Jánoš
Fyzika nízkých tlaků - L. Pátý
Fyzika pevných látek - A. J. Dekker
Fyzika pevných látek - V. Frei
Fyzika polovodičových součástek - A. Nussbaum
Fyzika pre maturantov - kolektív autorov
Fyzika pre všetkých 1 - Fyzikálne telesá - Landau, Kitajgorodskij
Fyzika pro dělníky a mistry 1 a 2 - Losenický a kol.
Fyzika pro každého - Landau, Kitajgorodskij
Fyzika pro pedagogické fakulty I - Hlavička a kol.
Fyzika s příklady a úlohami - Říman, Slavík, Šoler
Fyzika stavebního inženýra - J. Binko, I. Kašpar
Fyzika v experimentoch - V. Hajko a kol.
Fyzika v perspektivě času - Chlebeček, Hlad a kol.
Fyzika v príkladoch 5. vyd. - Hajko a kol.
Fyzika v příkladech - Z. Toř
Fyzika, Příručka pro fakulty strojního inženýrství - Horák, Krupka
Fyzika, Příručka pro vysoké školy technického směru 1-2, 2. vyd. - Horák, Krupka
Fyzika, Příručka pro vysoké školy technického směru, 3. vyd. - Horák, Krupka
Fyzikálna terminológia - Garaj a kol.
Fyzikálně technická příručka - kolektív autorov
Fyzikální olympiáda na ZDŠ I - Vašek, Suchánek
Fyzikální vlastnosti plynných látek - V. Kmoníček
Geofyzika - Š. Ochaba
Historické pramene súčasnej fyziky 1 - od Aristotela po Boltzmanna - R. Zajac, J. Šebesta
Hodiny na miliardu let - J. A. Šukoljukov
Holografie - Teoretické a experimentální základy a její použití - M. Miler
Hvězdné atmosféry - Z. Švestka
Hydraulika - v příkladech a pokusech - A. Procházka
Hydraulika 1 - Agroskin, Dmitrijev, Pilakov
Hydromechanika - O. Maštovský
Ilustrovaný slovník termínov slnečnej a slnečno–zemskej fyziky - Bruzek, Durrant
Infračervená technika - I.B. Levitin
Integrovaná optika - J. Čtyroký a kol.
Ionizující záření v životním prostředí - Jandl, Petr
Iónové kryštály - M. Hartmanová, V. Trnovcová
K jádru hmoty - F. Běhounek
Kapitoly z fysiky kovů - V. Zedník
Klasická mechanika - J. Leech
Kosmická dynamika - A. Hruška
Kurs fysiky I - III - Friš, Timoreva
Kvanta a vlny - O. Lepil
Kvantová elektronika - kolektív autorov
Kvantová mechanika - A. S. Davydov
Kvantová teória tuhých látok - Ch. Kittel
Kvantové generátory, masery a lasery - Blabla, Šimeček, Trkal
Kvantovopoľová teória tuhých látok - H. Haken
Kvazičástice v pevných látkách - J. Celý
Lasery - kvantové generátory světla - K. Pátek
Lasery a koherentní svazky - V. Sochor
Lety do stratosféry a výzkum vysoké atmosféry - F. Link, L. Neužil
Magnetické pole v silnoproudé elektrotechnice - J. Kulda
Magnetohydrodynamické generátory - Š. Veis
Mechanické kmity - J. Zahradníček
Mechanika - Strouhal, Kučera
Mechanika 1 - J. Bajer
Mechanika 1. vyd. - J. Kvasnica
Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa - V. Trkal
Mechanika I - Statika - Binder, Marunič
Mechanika II - Kinematika - J. Jančina, F. Pekárek
Mechanika II - Pružnosť a pevnosť - Kunc, Zima, Wanner
Mechanika III - Dynamika - Medvec, Stradiot
Mechanika III - Hydromechanika, termomechanika - Kunc, Daniel
Mechanika v príkladoch - V. Ilkovič
Mechanika v příkladech - L. Kulínský a kol.
Mechanika ve fyzice - Horský, Novotný, Štefánik
Mechanika zemín, príklady - Drusa, Kratochvíl
Mechanika, S užitím druhého vydání Strouhalovy-Kučerovy mechaniky - F. Záviška
Měření vysokých teplot - B. Gross
Modelování a modely ve vyučování fyzice - J. Vachek, O. Lepil
Moderná fyzika - R. Faukner
Moderní aspekty klasické fyzikální optiky - V. Vrba
Moderní technika v astronomii - B. Valníček
Molekulová fysika hmoty - A. Hippel
Návody k základním fysikálním měřením - V. Pilát
Nekryštalické polovodiče - D. Ležal. P. Macko
Nepravdepodobné – neskutočné - A. I. Kitajgorodskij
Netesnosti vákuových systémov - P. Lukáč, V. Martišovitš
Nitro hvězd - J. Kleczek
O elementárnych časticiach - V. P. Šelest
O fyzike pre fyzikov a nefyzikov - I. Staríček
Obecná elektrotechnika pro strojní inženýry - F. Fetter
Obloha na dlani - Pittich, Kalmančok
Od bezdrátové telegrafie k dnešní radioelektronice - J. Stránský
Optika, Optika a atomová fyzika - J,. Fuka, B. Havelka
Otázky a úlohy z fyziky - Tarasov, Tarasovová
Poriadok a neporiadok vo svete atómov - A. I. Kitajgorodskij
Povaha prostoru a času - Hawking, Penrose
Praktická cvičení z fyziky - Živný, Lepil
Praktická elektronová mikroskopie - Delong, Drahoš
Praktická fysika - Z. Horák
Praktické cvičenia z fyziky - Živný, Lepil
Praktikum školních pokusů z fyziky - J. Mazáč, A. Hlavička
Prehľad stredoškolskej fyziky - J. Zámečník
Príklady z elementárnej pružnosti - J. Lovíšek
Príklady z experimentálnej pružnosti - Pekarovič, Pavlík, Bednár
Príklady zo strojárskej statiky - R. Binder
Príručka fyziky - pre inžinierov a pre študujúcich na vysokých školách technických - Javorskij, Detlaf
Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice - Kašpar, Janovič, Březina
Prostorová akustika - F. Kolmer, J. Kyncl
Pružnost a pevnost II - N. M. Beljajev
Pružnost a plasticita I - pro distanční studium - S. Šmiřák
První tři minuty - S. Weinberg
Přehled astronomie 2. vyd. - O. Hlad, J. Pavlousek
Přehled elementární fyziky - Javorskij, Seleznev
Přehled fyziky - Karjakin, Bystrov, Kirejev
Přehled středoškolské fyziky - E. Svoboda a kol.
Příklady z obecné elektrotechniky - F. Fetter
Příručka technické fysiky - J. Izard
Rádioaktivita prostredia - Šáro, Tölgyessy
Radioastronomie - J. Budějický a kol.
Rádiospektroskopické metódy - M. Rákoš
Riešené úlohy z fyziky - H. Lindner
Řešení úloh z pružnosti a pevnosti - Miroljubov a kol.
Sbírka fyzikálních vzorců a pouček 3. vyd. - K. Košťál
Sbírka problémů z kvantové teorie - Klíma, Šimurda
Sbírka příkladů z fyziky - A. Syrový
Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti - Pešina, Reif, Valenta
Sbírka řešených úloh z fyziky pro predagogické fakulty - V. Zeman a kol.
Sbírka úloh z dynamiky - V. Hořejší
Sbírka úloh z fysiky - D. I. Sacharov, I. S. Kosminkov
Sbírka úloh z fyziky pro žáky středních škol - M. Kružík
Sbírka vzorců z pružnosti a pevnosti - J. Krutina
Sémantika přesného popisu reality ve fyzikálně technických vědách - R. Bek
SI nová soustava jednotek 2. vyd. - Šindelář, Smrž
Slnečná koróna - Rušin, Rybanský
Spracovanie a vyhodnocovanie meraní - Wimmer, Palenčár, Witkovský
Statika - V. Dašek
Statika - R. Binder
Statika v príkladoch 1. vyd. - V. Balažovjech
Statistická fyzika 1. vyd. - J. Kvasnica
Stavba amatérskych astronomických ďalekohľadov a fotokomôr - I. Zajonc
Stavba atomů a molekul 2. vyd. - V. Trkal
Synergetika - J. Krempaský a kol.
Šíp času - Cesta vědou za rozluštěním největší záhady lidstva - P. Coveney, R. Highfield
Technická dynamika - J. Gonda
Technická dynamika plynů - M. J. Dejč
Technická fysika - F. Nachtikal
Technická fysika 3. vyd. - Horák, Krupka, Šindelář
Technická fysika, Zajímavé pro každého - Dobrovolný, Mazurek
Technická mechanika 2 II. část- kinematika - J. Šrejtr
Technická mechanika I - Statika tuhých těles - J. Ječmínek
Technická mechanika pro elektrotechnické obory I - Mechanika tuhých těles - O. Hašek
Technická mechanika pro elektrotechnické obory II - Hydromechanika a termodynamika - O. Hašek, J. Nožička
Technická mechanika, mechanika tuhých telies - Šesták, Sedláček, Procházka
Technická termomechanika - J. Kalčík, K. Sýkora
Teoretická elektrotechnika - Vybrané kapitoly - M. Neveselý
Teoretická fysika - A. S. Kompanejec
Teoretická mechanika - M. Brdička, A. Hladík
Teoretická mechanika - Novotná, Cais, Ptáček
Teoretické základy kvantové elektroniky - B. Kvasil
Teória potenciálových polí v užitej geofyzike - J. Hladík
Teorie ničeho - J. D. Barrow
Teorie pružnosti a vybrané aplikace - F. Kuba
Tepelná mechanika - J. Kochman
Teplo - Sazima, Kmoníček
Termoelektronový měnič energie - N. D. Morgulis
To chce vtip! - V. Lange
Urychlovače částic - Ch. Keck
Úvod do fyzikální kosmologie - Horský, Novotný, Štefánik
Úvod do fyziky pevných látek - Ch. Kittel
Úvod do fyziky plazmatu - F. Chen
Úvod do kvantové fysiky polovodičů - Z. Matyáš
Úvod do kvantové teorie atomů a molekul - M. G. Veselov
Úvod do kvantové teorie II 2. vyd. - J. Formánek
Úvod do kvantovej mechaniky 2. vyd. - Pišút, Gomolčák, Černý
Úvod do molekulové a atomové fysiky 2. vyd. - Z. Horák
Úvod do obecné astronomie - B. Hacar
Úvod do proudění tekutin a sdílení tepla - H. Steidl a kol.
Úvod do relativistické kvantové mechaniky a kvantové teorie pole 1 - J. Formánek
Úvod do štatistickej fyziky a termodynamiky - Čulík, Noga
Úvod do teoretickej fyziky 2 - Kvantová mechanika - L.D. Landau, J.M. Lifšic
Úvod do teorie relativity - J. Horský
Vektorové znázornění střídavých proudů - K. Hofman
Vesmír Stephena Hawkinga - Výklad kosmu - D. Filkin
Vesmír v orechovej škrupinke - S. Hawking
Vesmírní sousedé naší planety - Z. Kopal
Vezmi rozum do hrsti - P. V. Makoveckij
Viditelné záření 2. vyd. - J. Nusberger
VIII. ročník fyzikální olympiády - J. Konrád, R. Košťál
Všeobecná fyzika 1 - Mechanika a molekulová fyzika - Veis, Maďar, Martišovitš
Všeobecná fyzika 3 - Optika - A. Štrba
Všeobecná fyzika 4 - Atómová fyzika - J. Vanovič
Vybrané kapitoly z fyziky - O. Lepil a kol.
Vybrané problémy z teórie tuhých látok - V. Ilkovič
Vysokofrekvenčná elektronika - Mikrovlnové obvody a generátory - A. Tirpák
X. ročník fyzikální olympiády - J. Konrád, R. Košťál
XXIV. ročník fyzikální olympiády - K. Žampa ac kol.
Zajímavá mechanika - J. I. Pereľman
Zajímavé otázky z fyziky 1 - Mechanika, Molekulová fyzika a termodynamika - P. Kessner, Z. Tůma
Základné pojmy jadrovej fyziky - I. Cabák
Základní fyzikální konstanty - J. Brož, V. Roskovec
Základní vlastnosti měřících přístrojů - F. Zelený
Základy astronautiky - K. Mišoň, Z. Pírko
Základy astronomie a astrofyziky - V. Vanýsek
Základy astronomie v příkladech 3. vyd. - Široký, Široká
Základy fyziky - Koškin, Širkevič
Základy fyziky 2. vyd. - Hajko, Daniel-Szabó
Základy fyziky I + II - Slavík, Klimeš, Kracík, Ženíšek
Základy sdílení tepla - M. A. Michejev
Základy speciální teorie relativity - V. Votruba
Základy technické fysiky - Horák, Krupka, Šindelář
Zatmění a zákryty nebeských těles - J. Bouška, V. Vanýsek
Zbierka kvalitatívnych úloh z fyziky - M.J. Tuľčinskij
Zbierka úloh z fyziky 5. vyd. - P. Baláž
Zbierka úloh z kvantovej mechaniky - Pišút, Černý, Prešnajder
Zbierka úloh z mechaniky - I. Turek a kol.
Zopakujme si fyziku - V. Šindelář

Chémia:
Analytická chémia - Garaj, Bustin, Hladký
Analytická chemie - Z. Holzbecher, J. Jeník a kol
Analytická chemie - Z. Holzbecher, J. Churáček a kol
Anorganická chémia - Príklady a úlohy v anorganickej chémii - H. Langfelderová a kol.
Anorganická chemie - Průvodce pro pokročilé studium - Heslop, Jones
Anorganická chemie 1+2 1. vyd. - H. Remy
Anorganická chemie 1+2 2. vyd. - H. Remy
Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé - Cotton, Wilkinson
Biofyzikální chemie - Kalous, Pavlíček
Biochémia 2. vyd - Škárka, Ferenčík
Biochémia 3. vyd - Škárka, Ferenčík
Biochemické laboratórne metódy - Ferenčík, Škárka
Biochemie 1. vyd - Kodíček, Valentová, Hynek
Bioorganická chemie - Vodrážka, Krechl
Elektrochemie - Dvořák, Koryta
Fysikální chemie koloidních soustav - J. Pouchlý, I. Vavruch
Fysikální chemie v otázkách 1-3 - Erdös, Pick, Černý, Pouchlý
Fyzikálna chémia - Kello, Tkáč
Fyzikálna chémia - Laboratórne cvičenia - Ulický, Vavra
Fyzikálna chémia pre 3. ročník SPŠ chemických - K. Daučík a kol.
Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy - J. Garaj a kol.
Fyzikální chemie - Walter J. Moore
Fyzikální chemie pro biologické vědy - Z. Vodrážka
Hydrochemie - P. Pitter
Chémia a fyzikálna chémia pre elektrotechnikov - A. Kalašová, A. Toušková
Chémia a technológia ropy 1 a 2 - V. Veselý
Chémia v príkladoch - Tölgyessy, Kovács, Berčík
Chemická kinetika - Ľ. Treindl
Chemická kinetika - J. C. Jungers a kol.
Chemická kinetika pro inženýry - M. Kraus, P. Schneider, L. Beránek
Chemické prvky, Historie a současnost - Engels, Nowak
Chemické tabulky anorganických sloučenin - Březina, Mollin, Pastorek, Šindelář
Chemický náučný slovník 1, Fyzikálna chémia - Csáderová a kol.
Chemie a fyzika živých soustav - J. Koštíř
Chemie a technologie výbušin 2 - T. Urbanski
Chemie a technologie výbušin 3 - T. Urbanski
Chemie organických sloučenin 1 a 2 - O. Červinka a kol.
Chemie pro nechemické vysoké školy technické - J. Rais a kol.
Jaderná chemie - O. Navrátil a kol.
Jaderné metody v chemickém výzkumu - Gosman, Jech
Jak porozumíme chemickým vzorcům a rovnicím - J. Trtílek, A. Wagner
Kvantová chemie - Základy teorie a aplikace - Polák, Zahradník
Malá encyklopédia chémie - J. Bína a kolektiv
Mechanismy organických reakcí 2. vyd. - Červinka a kol.
Menné reakcie v organickej chémii - G. Deák
Nukleárna analytická chémia - J. Tölgyessy, Š. Varga
Organická chémia - J. Kováč, Š. Kováč
Organická chémia - P. Hrnčiar
Organická chemie - Cram, Hammond
Organická chemie 2. vyd. - Červinka, Dědek, Ferles
Otázky a odpovede z jadrovej chémie a technológie - J. Tölgyessy
Praktikum z analytickej chémie - M. Čakrt a kol.
Praktikum z organickej chémie - T. Lipthay
Príklady a úlohy z chemického inžinierstva - Heinrich, Ilavský
Příklady a úlohy z chemické thermodynamiky - M. Karapeťjanc
Příklady z obecné a anorganické chemie - Hájek, Jenšovský, Klimešová
Racionální termodynamika chemicky reagujících směsí - I. Samohýl
Rovnováhy tuhá fáze - kapalina - J. Nývlt
Řešené úlohy z chemické reaktivity - Z. Havlas, R. Zahradník
Sbírka příkladů z chemického inženýrství - Míka, Neužil, Vlček
Sbírka příkladů z chemie - M. Šípek
Stabilní izotopy - J. Cabicar
Stereochémia organických zlúčenín - G. Natta, M. Farina
Stereochemie - V. M. Potapov
Struktura atomu a chemická vazba - F. Seel
Teoretické základy analytické chemie - S. Kotrlý, L. Šůcha
Teoretické základy anorganické chemie - A. K. Barnard
Úvod do fyzikální chemie 1. vyd. - R. Brdička, M. Kalousek, A. Schütz
Úvod do krystalochemie - Kratochvíl, Jenšovský
Úvod do kvantové chemie - J. Fišer
Úvod do makromolekulární chemie - A. Stoy
Všeobecná a anorganická chémia 3. vyd. - Gažo a kol.
Vybrané metódy molekulovej spektroskopie - V. Milata, P. Segľa
Výpočty v stredoškolskej chémii - J. Kandráč, A. Sirota
Základy fotochemie - J. Kubal
Základy fysikální chemie 2. vyd. - R. Brdička, J. Dvořák
Základy fyzikálně chemických metod - V. Kalous
Základy jaderné chemie - V. Majer
Základy kvantové chemie - R. Zahradník, R. Polák
Základy makromolekulární chemie - B. Vollmert
Základy obecné a fyzikální chemie - B. Fišner, S. Milnera
Základy teorie elektronových spekter - M. Nepraš, M. Titz
Základy biochemie 2. vyd. - P. Karlson
Zaujíma vás chémia? - J. Kandráč

Elektrotechnika:
Adaptivní a učící se systémy - Z. Kotek a kol.
Automatizace - Chvála, Nedbal, Dunay
Číslicové počítače - J. Blatný, K. Krištoufek a kol.
Dioda, tranzistor a tyristor názorně - Programovaný kurs - kolektív autorov
Elektrické měření I - Elektrické měřící přístroje - M. Dufek, V. Fajt
Elektrické stroje 1 a 2 - G. N. Petrov
Elektronické a elektroakustické součástky - S. Nečásek a kol.
Elektronické měřící přístroje - V. Matyáš
Elektronické prvky - I. Burger, Ľ. Hudec
Elektronika bez balastu - O. Limann, H Pelka
Elektrotechnika 2.vyd. - P. Hraško, I. Puzjak
Frekvenčná modulácia - Z. Hajoš
Impulsová technika I - V. Bubeník
Kybernetické dobrodružstvá - V. D. Pekelis
Lineární obvody s aktivními prvky - V. Zima, J. Braun, Z. Žilka
Merania v rádiotechnike - B. Kleskeň
Měření tyristorů - Januszewski, Światek
Mikroelektronika ve spojovací technice - Prager, Lojík
Operační zesilovače - J. Dostál
Optimální systémy automatického řízení - Kubík, Kotek
Optoelektronika - P. Mihálka
Polovodiče ve sdělovací technice - V. M. Catuneanu a kol.
Polovodičové nábojově vázané struktury - Nosov, Šilin
Polovodičové součástky v automatizaci - V. Nessel
Polovodičové súčiastky v technickej praxi - J. Karlovský
Praktická elektrotechnika - J. Dreszer
Príhody veľkých rovníc - V. Karcev
Príručka polovodičovej techniky - J. Rehák, A. Guldan
Přenos informací na optických kmitočtech - J. Šavel
Příručka pro amatéry elektroniky - H. Jakubaschk
Rádiotechnika - H. Meluzin
Statistická dynamika regulačních obvodů - J. Beneš
Šíření elektromagnetických vln a antény - Prokop, Vokurka
Teorie a návrh logických obvodů - Friedman, Menon
Teorie automatického řízení - Švec, Kotek a kol.
Teorie automatického řízení I + II - Kubík, Kotek a kol.
Tvarové kmity - B. Chance, V. Hughes
Úvod do syntézy lineárních obvodů - J. Čajka, J. Kvasil
Úvod do teorie elektrických obvodů 2. vyd. - D. Mayer
Vysokofrekvenční přijímací technika - V. Žalud
Zajímavá zapojení s tranzistory - O. A. Horna
Základy elektrotechniky pro pedagogické fakulty - J. Krásný, H. Tomášková
Základy optoelektroniky - S. V. Svečnikov
Základy transistorových obvodů - R. Shea

Technika:
Automatizace měření - V. Matyáš
Betonové stavitelství I - Jílek, Novák
Diamanty a jejich použití v průmyslu - P. Růžička
Inžinierska technológia obrábania kovov - J. Békés
Kapesní strojnická příručka - B. Dobrovolný
Kmitání a otřesy stavebních konstrukcí - J. Jeřábek
Kmitanie nosníkov a hriadeľov - J. Gonda
Kompresory - V. Chlumský, A. Liška
Konstrukce pozemních staveb II - kolektív autorov
Kronika techniky, slovenské vydanie - F.R. Paturi, B. Harenberg
Mechanická technologie kovů - A. Beneš
Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov - P. Veles
Mezikrystalová koroze ocelí a slitin - V. Číhal
Motory - J. Budlovský
Nauka o materiálu III-2 - F. Píšek
Neželezné kovy a slitiny - V. Sedláček
Obráběcí stroje. Konstrukce a výpočty - P. Breník, J. Píč
Ohybové kmitanie nosníkov - J. Gonda
Pružnost a pevnost ve stavitelství I - R. Servít
Příruční slovník vědy a techniky 2. vyd. - B. Dobrovolný
Slévarenství 1 a 2 Část obecná, Speciální část - Píšek, Plešinger a kol.
Spalovací turbíny - M. Kousal
Staticky neurčité konstrukce - J. Kazda
Statika skořepin a skořepinových konstrukcí - Gorbatov, Valenta
Stavebná mechanika - V. Balažovjech
Stavebná mechanika I a II - A. Turecký, J. Sobota
Stavebnícky náučný slovník IV/1, Konštrukcie, Teória konštrukcií - S. Šaling, C. Laco a kol.
Strojírenské materiály - J. Pluhař, J. Koritta
Technická příručka - Oddíl III. Strojnické a dílenské tabulky - Z. Schmidt, B. Dobrovolný
Technická zařízení budov v praxi - Příručka pro stavaře - J. Vrána a kol.
Technické početní tabulky - F. Glanc a kol.
Technické tabulky 1. vyd. - Klepš, Nožička
Technické tabulky 2. vyd. - Klepš, Nožička
Technické vzorce - E. Walther a kol.
Technický prekladový slovník - Jadrová technika - R. Sube a kol.
Technika chlazení - V. Chlumský a kol.
Techniky malířské a kašérské práce - Šturc, Nevařil
Technológia tvárnenia, zlievarenstva a zvárania - F. Blaščík a kol.
Tekutinové mechanismy - J. Pivoňka a kol.
Teoretické základy slévárenské technologie - A. Vetiška a kol.
Teória obrábania - J. Buda, J. Souček
Teória výpočtov stavebných konštrukcií a základov podľa medzných stavov - K. Havelka
Teorie obrábění - Z.Přikryl, R.Musílková
Teorie plastických desek - Z. Sobotka
Teorie svařování - J. Kuncipál a kol.
Tvářecí stroje - základy výpoštů a konstrukce - B. Rudolf, M. Kopecký
Vlastnosti hmot - W. Espe
Vodík a iné nové nosiče energie - J. Balajka
Vzácné kovy v technice - J. Korecký,. R. Pospíšil
Vzpěr prutových soustav - A. Bártlová
Základní kvalifikační učebnice strojírenství 3. vyd. - B. Dobrovolný a kol.
Základy strojníctva - Š. Glézl a kol.
Základy strojnictví - F. Boháček a kol.
Základy zobrazovania súčiastok v technickom kreslení - J. Veselovský
Zázračná hmota - V. Kajdoš
Zlievárenská technológia - J. Vilčko, S. Slovák
Zotavení a rekrystalizace - V. Sedláček a kol.
Zvariteľnosť ocelí - I. Hrivnák

Prírodné vedy:
Atlantis ve světle moderní vědy - Z. Kukal
Atlas hornin - A. Dudek, M. Malkovský, M. Suk
Atlas liečivých rastlín a lesných plodov - J. Kresánek, J. Krejča
Denné a nočné motýle - D. Carter
Drahé kamene - C. Hall
Encyklopédia archeológie - B. Novotný a kol.
Encyklopédia astronómie - A. Hajduk a kol.
Encyklopédia zeme 1. vyd. - Činčura a kol.
Evoluční biologie - J. Flégr
Geochémia - A. Polanski, K. Smulikowski
Geochemie - Bouška, Jakeš, Pačes
Geologie 1 a 2 - B. Bouček, O. Kodym
Geologie pro zeměpisce - F. Pauk, V. Habětín
Horniny a minerály - Ch. Pellant
Hvězdy a planety - I. Ridpath
Izotopová geochronológia kryštalinika Západných Karpát - Cambel, Kráľ
Komety - C. Sagan
Mapovanie - Císař, Boguszak, Janeček
Metody v klimatologii - M. Nosek
Molekulární biologie - S. J. Bresler
Od tsunami po lavíny - L. Hýbal, J. Hýbalová
Plazy a obojživelníky - M. O'Shea, T. Halliday
Přehled československých hub - Veselý, Kotlaba, Pouzar
Psy - D. Alderton
Regionální geologie ČSSR - Díl I-Český masiv, Sv. 1-krystalikum - J. Svoboda
Regionální geologie světa - Z. Mísař
Sto let astronomie - R. L. Waterfield
Stratigrafický slovník Západných karpát 1-3 - D. Andrusov a kol.
Úvod do speciální mineralogie - F. Slavík
Úvod do štúdia teoretickej geografie - J. Demek
Úvod do všeobecné paleontologie - J. Augusta, M. Remeš
Veľký obrazový atlas rýb - S. Frank
Veľryby, delfíny a sviňuchy - M. Carwardine, M. Camm
Všeobecná geologie I - Stavba zemské kůry - R. Kettner
Všeobecná geologie I - Stavba zemské kůry 1. vyd. - R. Kettner
Všeobecná geologie IV - Vnější geologické síly, zemský povrch - R. Kettner
Všeobecná mineralógia I - Kryštalografia - R. Lukáč
Z našej prírody, rastliny, horniny, minerály, skameneliny - J. Krejča a kol.
Základy fyzické geografie - S. Horník a kol.
Základy geologie a petrografie pro stavební fakulty - Q. Záruba a kol.
Zeměpis světa, Evropa, Asie, Afrika, Austrálie - J. Kunský a kol.
Zoologie obratlovců 2. vyd. - J. Gaisler, J. Zima
Zem – naša planéta - Hvoždara, Prigancová

Ostatné:
Adobe Illustrator CS
Adobe Photoshop v praxi - V. Kovařík
Algoritmy - P. Wroblewski
Anglicko-český, česko-anglický slovník - J. Fronek
Anglicko-český, česko-anglický slovník - M. Řešetka
Antológia z diel filozofov. Predsokratovci a Platón - J. Martinka
Antropologie - V. Fetter a kol.
Architektura, svědectví dob 2.vyd. - B. Syrový a kol.
Beckmans Welt-lexikon und Weltatlas - kolektív autorov
C++ programovací jazyk - B. Stroustrup
CSS pro zelenáče - M. Snížek
Česko–čínský slovník 1 - A–E - D. Heroldová a kol.
Činnost a poznávání - J. Linhart
Dějiny antropologie - V. Soukup
Dejiny náboženských predstáv a ideí I - M. Eliade
Dějiny novověku III - 1871-1918 - kolektív autorov
Dějiny slovenské literatury - A. Pražák
Dějiny středověku II - kolektív autorov
Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské, II. díl, Dějiny venkovského lidu od poloviny 13. stol. do roku 1419 - F. Graus
Dekompozice a rekursivní algoritmy - S. Dvořák
Demografie - V. Srb, M. Kučera, L. Růžička
Digitální fotografie ve Photoshopu - S. Kelby
Documents on the Holocaust - Arad, Gutman, Margaliot
Encyklopedie antiky - L. Svoboda
Fantastika, utopie, antiutopie - J. Kagarlickij
Klonování - Hrozba nebo naděje? - J. Petr
Konverzačná príručka angličtiny pre pokročilých - L. Kubiš
Krátky slovník slovenského jazyka - J. Kačala a kol.
Kybernetika a společnost - N. Wiener
Malá encyklopédia bádateľov a vynálezcov - J. Bober a kol.
Námorné bitky - E. Kosiarz
Námornícke uzly - L. Skriagin
O přírodě - T. Lucretius Carus
RAW s programem Adobe Photoshop CS - B. Fraser
Svetlo, optika a osvetľovanie vo fotografii - M. Pavlinec
Španielsko – slovenský a slovensko – španielsky slovník - Škultéty, Šulhan
Štruktúra vedeckých revolúcií - T. S. Kuhn
Učebnice pilota 2011 - kolektív autorov
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III - M. Kropilák a kol.
Základňa - I. Asimov

Časopisy:
Kozmos 1980 - Astronomický časopis
Kozmos 1983 - Astronomický časopis
Kozmos 1984 - Astronomický časopis
Kozmos 1990 - Astronomický časopis

-end-
Naposledy upravil klasik dňa Str Máj 20, 2020 12:12 pm, celkovo upravené 48
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 59
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Re: Kvalitné knihy z matematiky, fyziky a chémie na predaj

Poslaťod klasik » Uto Aug 10, 2010 6:56 pm

Zoznam bol 10.8.2010 aktualizovaný.
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 59
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Re: Kvalitné knihy z matematiky, fyziky a chémie na predaj

Poslaťod klasik » Sob Aug 21, 2010 7:25 am

Zoznam bol 21.8.2010 aktualizovaný.
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 59
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 17.2.2011

Poslaťod klasik » Štv Feb 17, 2011 9:03 am

Zoznam bol aktualizovaný 17.2.2011
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 59
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 17.2.2011

Poslaťod Jarka333 » Sob Mar 05, 2011 8:56 pm

Dobrý deň,
chcem sa opýtať aká je cena knihy Zbierka úloh z matematiky pre SVŠ, Vejsada, Talafus ? :shock:
Ďakujem
Jarka333
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Sob Mar 05, 2011 8:53 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 17.2.2011

Poslaťod addula » Ned Mar 13, 2011 9:15 pm

dobry den,

aka je cena u tychto knih a v akom su stave?

Encyklopédia zeme, Činčura a kol., Obzor (1982)
Obloha na dlani, Pittich, Kalmančok, Obzor (1981)
Encyklopédia astronómie, kolektív autorov, Obzor (1987)

Dakujem
aduliak@post.sk
addula
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 4
Registrovaný: Uto Feb 15, 2011 9:21 pm

Zoznam bol aktualizovaný 27. 4. 2011.

Poslaťod klasik » Str Apr 27, 2011 8:04 am

Zoznam bol aktualizovaný 27. 4. 2011.
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 59
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Zoznam bol aktualizovaný 30. 8. 2011.

Poslaťod klasik » Uto Aug 30, 2011 10:09 am

Zoznam bol aktualizovaný 30. 8. 2011.
klasik
Budúci pokročilý
Budúci pokročilý
 
Príspevky: 59
Registrovaný: Pia Sep 28, 2007 9:26 am

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod riv » Pia Dec 02, 2011 5:36 pm

Zdravim.
Su este aktualne publikacie:
-Fyzika v príkladoch 4.vyd., V. Hajko a kol., Alfa (1971)
-Fyzika, J. Krempaský, Alfa (1982)
riv
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Uto Feb 01, 2011 5:52 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod fisera » Pia Dec 16, 2011 7:51 pm

Zdravím, je ještě k dispozici kniha Gustav Tauš: Osciloskop?
Díky za odpověď.
Fišera
fisera.p@tiscali.cz
fisera
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pia Dec 16, 2011 7:45 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod jani21 » Pon Jan 30, 2012 10:30 pm

Dobrý deň prajem, prosím Vás máte ešte knihu - Encyklopédia zeme, Činčura a kol., Obzor (1982). Ďakujem za info, mám o ňu vážny záujem.
Jani
jani21
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pon Jan 30, 2012 10:01 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod brixo » Pia Feb 17, 2012 3:27 pm

Mal by som zaujem o Zbierku z uloh z vysiej matematiky okrem 1 vsetky bolo by to mozne?
Dakujem
brixo
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pia Feb 17, 2012 3:25 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod liborS » Sob Mar 17, 2012 8:23 pm

Dobrý den, měl bych zájem o knížku
Teória množín, Tibor Šalát.
Děkuji.
liborS
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Sob Mar 17, 2012 8:20 pm

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod lesanka » Ned Apr 29, 2012 7:08 am

Dobrý den chcela by som sa spytat ci este stale je kniha anoganická chemia od šimu na predaj a za kolko
Dakujem
lesi@centrum.sk
lesanka
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Sob Apr 28, 2012 8:39 am

Re: Matematika, fyzika, chémia - aktualizované 30.8.2011

Poslaťod AdamusMarcus » Uto Máj 08, 2012 9:51 am

Mam zaujem o nasledujuce dve knihy

Zbierka úloh z vyššej matematiky 3, Eliaš, Horváth, Kajan, Alfa (1971)
Zbierka úloh z vyššej matematiky 4, Eliaš, Horváth, Kajan, Šulka, Alfa (1972)


Prosim o cislo Vaseho uctu. Hned zaplatim

Moja emailova adresa adamus_marcus@wp.pl

Moj mobil + 421 940 841 082

Ked mi zaslete cislo uctu, hned Vam zaplatim

Moja adresa

Adam Marek Bryszkowski

Stredná odborná škola

Bystrická 4

966 81 Žarnovica

Z podzdravom

Adam Marek Bryszkowski
AdamusMarcus
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 2
Registrovaný: Uto Máj 08, 2012 9:40 am

Ďalší

Späť na Ak chcete predávať knihy kliknite sem

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 23 hostia